Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Edificio da Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n. CP 15707
Santiago de Compostela
aemigracion@consellodacultura.gal
Tel: +34 881 995 143 | +34 881 995 148
Fondos Bibliográficos-Catálogo

O Arquivo da Emigración Galega, como centro documental e de referencia informativa, posúe unha biblioteca especializada en temas migratorios composta por monografías e publicacións periódicas de carácter científico. Este fondo bibliográfico intégrase na Biblioteca do Consello da Cultura Galega e, como fondo de especial interese para Galicia, na Rede de Bibliotecas de Galicia, o que permitirá o seu posterior acceso mediante un catálogo automatizado.

A biblioteca está estruturada en varios bloques temáticos co fin de facilitar aos investigadores e demais visitantes interesados nesta temática o acceso á información:

  • Referencia: inclúe dicionarios, catálogos, bibliografías e obras monográficas sobre historia, socioloxía, antropoloxía, economía, etc.

  • Demografía: agrupa manuais relativos á xeografía humana e estudos sobre a poboación e os movementos demográficos.

  • Emigración: constitúe a parte fundamental da colección e comprende monografías específicas sobre os movementos migratorios. Está dividida en diferentes apartados segundo a singularidade xeográfica das migracións: América Latina, América do Norte, Europa, Oceanía, España e Galicia.

  • Exilio: está composta por todo tipo de obras que estudan a problemática dos emigrados políticos desde unha perspectiva individual ou colectiva.

  • Inmigración: agrupa, primordialmente, informes e estudos da inmigración en Europa e España, o multiculturalismo e estudos de lexislación sobre esta temática.

  • Literatura: recompila os estudos e obras literarias referidas, directa ou indirectamente, ao mundo da emigración, exilio e inmigración.


  • No fondo de publicacións periódicas inclúense revistas científicas de carácter nacional e internacional que abordan o estudo dos procesos migratorios, a demografía, o multiculturalismo, a historia, etc.
DESTACADOS
Unha nova publicación e outros materiais
Historias de ida e volta // Sétima entrega
Un compositor galego en México
Explora as viaxes da emigración
Especial web// Arquivo da Emigración Galega
Fondos documentais//Novidade
Trátase dun primeiro instrumento de descrición das publicacións conservadas polo Arquivo da Emigración Galega en diferentes soportes (papel, dixitalizadas, microfilmadas, etc.), co fin de facilitar a súa localización aos investigadores e demais interesados na temática emigratoria
Documentos, fotografías, obxectos, películas....calquera formato que recolla a historia da emigración serve. O Arquivo da Emigracion Galega recupera este patrimonio no marco dun proxecto que abre novos camiños. Agora, o Concello de Ribadeo abre unha vía permanente para documentar o legado da emigración. Neste folleto tes toda a información.
A publicación que xuntou a intelectualidade galega residente en Arxentina nos anos 20
Entre Arxentina e Galicia, máis de 1600 cartas para coñecer as relacións de Seoane cos intelectuais das súas dúas patrias.
Últimas NOTICIAS
17/04/2021
Unha publicación do Consello da Cultura Galega revisa e contextualiza o fenómeno das Irmandades da Fala
16/04/2021
O especial “Historias de ida e volta” centra unha nova entrada no legado educativo da emigración
06/04/2021
Presentada a edición facsimilar de “Fardel de eisilado”, poemario que recupera a faceta poética de Seoane
07/04/2021
O Álbum de Galicia incorpora a biografía de Ramiro Vidal, figura clave da colectivdade galega en Lisboa
31/03/2021
O Consello da Cultura Galega recibe unha doazón sobre Urbano Feijóo de Sotomayor
19/03/2021
O papel das mulleres na emigración ocupa a sexta entrega do especial “Historias de ida e volta”
11/03/2021
A biografía de Luis Taibo incorpórase ao Álbum de Galicia
19/02/2021
O especial “Historias de ida e volta” dedica esta entrega a amosar o lecer na emigración
18/12/2020
O Consello da Cultura Galega sube á rede nova documentación sobre o fenómeno migratorio
09/12/2020
A colección “Clásicos da emigración” suma unha nova obra que amosa a Luís Seoane como poeta

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205