Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Edificio da Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n. CP 15707
Santiago de Compostela
aemigracion@consellodacultura.gal
Tel: +34 881 995 143 | +34 881 995 148
Fondos Documentais

Unha das finalidades do Arquivo da Emigración Galega é a recuperación e salvagarda do patrimonio cultural da emigración galega, centrándose na recompilación da documentación existente, ben no seu soporte orixinal ben mediante a súa microfilmación. A súa intención é ademais constituír un centro ou banco de referencias documentais (gráficas, bibliográficas, estatísticas, sonoras, literarias e artísticas) sobre o fenómeno migratorio nas súas diversas modalidades ao longo das súas distintas etapas, indicando a localización exacta de todos os materiais para axilizar a súa consulta.

Os fondos documentais do AEG clasifícanse en:

  • Documentación de organismos oficiais españois, como as Fontes Municipais que se conservan nos concellos galegos. Localizamos as fontes que existen practicamente en todos os concellos (censos, padróns, listas de quintas, documentación relacionada con obras financiadas pola emigración, etc.). Destaca a recuperación dos chamados Libros de Emigrantes, nos que aparece o rexistro dos emigrantes dun concello durante un período de tempo e dos que contamos con copia dos libros de Dumbría, Vedra, Cervo, Lalín e Brión.
    Tamén se poden encontrar as fichas pertencentes á Delegación provincial da Coruña da Comisión Católica Española de Migraciones de gran parte dos galegos que emigraron a través deste organismo desde 1957 até os anos 70.

  • Documentación de organismos oficiais dos países receptores dos emigrantes galegos, entre as que cómpre destacar a base de datos elaborada polo Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos co rexistro de todos os españois que entraron polo porto de Bos Aires no período desde 1882 até 1928.

  • Documentación da colectividade emigrante galega, que comprende os fondos de moitas das sociedades galegas da emigración (tanto en América como Europa e mesmo España). Esta documentación abarca libros de actas das xuntas directivas, libros de socios, libros de contabilidade, memorias sociais, estatutos, libros de correspondencia e folletos.

  • Fondo de publicacións periódicas editadas polos galegos nos diferentes países onde se radicaron.

  • Arquivos de particulares protagonistas do fenómeno migratorio galego: fotografías familiares, epistolarios, etc. que se conservan nas familias e que serven para dar outra dimensión ao estudio das correntes migratorias.

DESTACADOS
Unha nova publicación e outros materiais
Historias de ida e volta // Sétima entrega
Un compositor galego en México
Explora as viaxes da emigración
Especial web// Arquivo da Emigración Galega
Fondos documentais//Novidade
Trátase dun primeiro instrumento de descrición das publicacións conservadas polo Arquivo da Emigración Galega en diferentes soportes (papel, dixitalizadas, microfilmadas, etc.), co fin de facilitar a súa localización aos investigadores e demais interesados na temática emigratoria
Documentos, fotografías, obxectos, películas....calquera formato que recolla a historia da emigración serve. O Arquivo da Emigracion Galega recupera este patrimonio no marco dun proxecto que abre novos camiños. Agora, o Concello de Ribadeo abre unha vía permanente para documentar o legado da emigración. Neste folleto tes toda a información.
A publicación que xuntou a intelectualidade galega residente en Arxentina nos anos 20
Entre Arxentina e Galicia, máis de 1600 cartas para coñecer as relacións de Seoane cos intelectuais das súas dúas patrias.
Últimas NOTICIAS
17/04/2021
Unha publicación do Consello da Cultura Galega revisa e contextualiza o fenómeno das Irmandades da Fala
16/04/2021
O especial “Historias de ida e volta” centra unha nova entrada no legado educativo da emigración
06/04/2021
Presentada a edición facsimilar de “Fardel de eisilado”, poemario que recupera a faceta poética de Seoane
07/04/2021
O Álbum de Galicia incorpora a biografía de Ramiro Vidal, figura clave da colectivdade galega en Lisboa
31/03/2021
O Consello da Cultura Galega recibe unha doazón sobre Urbano Feijóo de Sotomayor
19/03/2021
O papel das mulleres na emigración ocupa a sexta entrega do especial “Historias de ida e volta”
11/03/2021
A biografía de Luis Taibo incorpórase ao Álbum de Galicia
19/02/2021
O especial “Historias de ida e volta” dedica esta entrega a amosar o lecer na emigración
18/12/2020
O Consello da Cultura Galega sube á rede nova documentación sobre o fenómeno migratorio
09/12/2020
A colección “Clásicos da emigración” suma unha nova obra que amosa a Luís Seoane como poeta

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205