Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Edificio da Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n. CP 15707
Santiago de Compostela
aemigracion@consellodacultura.gal
Tel: +34 881 995 143 | +34 881 995 148
Fondos Estatísticos

Para achegarse cuantitativamente aos movementos migratorios, o AEG conta cunha sección propia de fontes estatísticas na que se pretende recompilar as principais series editadas por organismos oficiais.

 • Dentro destes fondos cómpre destacar as fontes directas sobre os movementos migratorios, que comprenden as estatísticas sobre emigración publicadas, como as seguintes:

  • Estadísticas de la Emigración e Inmigración de España, realizadas polo Instituto Geográfico y Estadístico (1882-1911)

  • Boletín del Consejo Superior de la Emigración (1909-1934)

  • Estadísticas de Pasajeros por Mar (1912-1956)

  • Estadísticas de Emigraciónpublicadas polo Ministerio de Traballo (1946-1963) 

  • Estadísticas de Emigración Española Asistida(1962-1975)

  • Diferentes memorias e documentación do Instituto Español de Emigración, como osAnuarios de Migraciones, memorias anuais de actividades,Atlas de Emigración, etc.

 • Con respecto á inmigración consérvanse as Estadísticas de Permisos de Trabajo a Extranjeros.

 • Este fondo comprende tamén as diferentes series estatísticas sobre a poboación española e galega e os movementos demográficas.

 • Da etapa pre-estatística existen:

  • Edicións facsimilares das veciñanzas da Coroa de Castela de 1591
  • Censo Ganadero de la Corona de Castilla (1752)
  • Censo de Campoflorido de 1712
  • Censo de Población do Marqués de la Ensenada (1752)
  • Censo de Floridablanca (1787)
  • Censo de Godoy (1797)
 • Da etapa estatística consérvanse:

  • Censo de 1887 e os censos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1981 e 1991

  • Tamén poden consultarse, entre outras, as Estatísticas do movemento natural da poboación, desde 1975 ata 1995, a Enquisa de Poboación Activa de 1974 a 2003 ou a Enquisa Sociodemográfica de 1991.

 • Igualmente, o AEG ofrece a posibilidade de consultar as serie estatísticas editadas por organismos internacionais como a OCDE, SOPEMI e Eurostat.

DESTACADOS
Unha nova publicación e outros materiais
Historias de ida e volta // Sétima entrega
Un compositor galego en México
Explora as viaxes da emigración
Especial web// Arquivo da Emigración Galega
Fondos documentais//Novidade
Trátase dun primeiro instrumento de descrición das publicacións conservadas polo Arquivo da Emigración Galega en diferentes soportes (papel, dixitalizadas, microfilmadas, etc.), co fin de facilitar a súa localización aos investigadores e demais interesados na temática emigratoria
Documentos, fotografías, obxectos, películas....calquera formato que recolla a historia da emigración serve. O Arquivo da Emigracion Galega recupera este patrimonio no marco dun proxecto que abre novos camiños. Agora, o Concello de Ribadeo abre unha vía permanente para documentar o legado da emigración. Neste folleto tes toda a información.
A publicación que xuntou a intelectualidade galega residente en Arxentina nos anos 20
Entre Arxentina e Galicia, máis de 1600 cartas para coñecer as relacións de Seoane cos intelectuais das súas dúas patrias.
Últimas NOTICIAS
17/04/2021
Unha publicación do Consello da Cultura Galega revisa e contextualiza o fenómeno das Irmandades da Fala
16/04/2021
O especial “Historias de ida e volta” centra unha nova entrada no legado educativo da emigración
06/04/2021
Presentada a edición facsimilar de “Fardel de eisilado”, poemario que recupera a faceta poética de Seoane
07/04/2021
O Álbum de Galicia incorpora a biografía de Ramiro Vidal, figura clave da colectivdade galega en Lisboa
31/03/2021
O Consello da Cultura Galega recibe unha doazón sobre Urbano Feijóo de Sotomayor
19/03/2021
O papel das mulleres na emigración ocupa a sexta entrega do especial “Historias de ida e volta”
11/03/2021
A biografía de Luis Taibo incorpórase ao Álbum de Galicia
19/02/2021
O especial “Historias de ida e volta” dedica esta entrega a amosar o lecer na emigración
18/12/2020
O Consello da Cultura Galega sube á rede nova documentación sobre o fenómeno migratorio
09/12/2020
A colección “Clásicos da emigración” suma unha nova obra que amosa a Luís Seoane como poeta

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205