Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Edificio da Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n. CP 15707
Santiago de Compostela
aemigracion@consellodacultura.gal
Tel: +34 881 995 143 | +34 881 995 148
Noticia

O Consello de Comunidades Galegas insta a poñer en marcha dúas propostas do Consello da Cultura Galega

O informe coas directrices para a posta en marcha do Museo das Migración Galegas e o Plan Director do Patrimonio Documental das Sociedades Galegas no Exterior son dúas iniciativas elaboradas polo Consello da Cultura Galega e presentadas no XII Pleno do Consello das Comunidades Galegas, celebrado en Santiago de Compostela entre os días 3 e 4 de decembro. Estes dous informes, relevantes para o estudo, preservación e difusión da memoria da emigración galega, figuran como prioritarios nas conclusións elaboradas pola ponencia de cultura deste organismo.

Os integrantes da área de cultura do XII Pleno do Consello das Comunidades Galegas elaboraron un documento de conclusións que sintetiza en dez puntos as medidas relativas a este sector. Comeza co apoio ás medidas de acción cultural incluídas na Estratexia de Emigración 2020 e rematan coa demanda de que a Xunta facilite o intercambio entre a xuventude galega residente na Galicia territorial e a do exterior. Entre as medidas figura a petición ao goberno galego a darlles prioridade aos traballos de preparación e posta en marcha do Plan Director do Patrimonio Documental das Sociedades Galegas no Exterior e o do Museo das Migracións Galegas. Este último constitúe a base para crear un centro de referencia da Emigración galega e da Galeguidade coa misión de salvagardar, preservar, catalogar e divulgar o labor da colectividade e dos centros galegos como referentes da transmisión de identidade e defensores dos valores culturais de Galicia.

Ademais, lista demandas concretas encamiñadas a potenciar o patrimonio cultural das comunidades galegas no exterior a través de apoio á dixitalización, documentación e posta na rede. Tamén destaca a importancia do Camiño de Santiago e do Xacobeo 2021 como oportunidade para a difusión cultural, turística e económica.

O documento de conclusións da área de cultura foi aprobado polo Pleno do Consello de Comunidades Galegas.

Sobre o Consello da Comunidades Galegas
O Consello de Comunidades Galegas é o órgano representativo das comunidades galegas asentadas fóra de Galicia. Con carácter deliberante e funcións consultivas, o Consello asesora á Administración autonómica no cumprimento dos fins establecidos na Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade.

A súa organización e funcionamento regúlase no Decreto 111/2015, do 6 de agosto. O Consello da Cultura Galega é membro do Consello de Comunidades Galegas como tamén o son as persoas titulares dos órganos e representantes das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia con competencias en materia de: Presidencia e administración pública; Educación e ordenación universitaria; Industria e comercio; Traballo e servizos sociais; Xuventude; Muller e igualdade; Cultura; Sanidade; Relacións exteriores e cooperación internacional; Deporte; Turismo. Completan a súa composición a Real Academia Galega, un representante do Sistema Universitario de Galicia, unha persoa representante de cada unha das comunidades galegas inscritas no Rexistro da Galeguidade.
A presidencia correspóndelle ao presidente da Xunta de Galicia; a vicepresidencia á persoa titular do órgano competente en materia de emigración da Xunta de Galicia; e a secretaría á persoa funcionaria nomeada pola persoa titular do órgano competente en materia de emigración.
DESTACADOS
Arquivo da Emigración Galega//Captación de fondos
Especial web// Arquivo da Emigración Galega
Fondos documentais//Novidade
Trátase dun primeiro instrumento de descrición das publicacións conservadas polo Arquivo da Emigración Galega en diferentes soportes (papel, dixitalizadas, microfilmadas, etc.), co fin de facilitar a súa localización aos investigadores e demais interesados na temática emigratoria
Documentos, fotografías, obxectos, películas....calquera formato que recolla a historia da emigración serve. O Arquivo da Emigracion Galega recupera este patrimonio no marco dun proxecto que abre novos camiños. Agora, o Concello de Ribadeo abre unha vía permanente para documentar o legado da emigración. Neste folleto tes toda a información.
A publicación que xuntou a intelectualidade galega residente en Arxentina nos anos 20
Entre Arxentina e Galicia, máis de 1600 cartas para coñecer as relacións de Seoane cos intelectuais das súas dúas patrias.
Últimas NOTICIAS
10/01/2020
O Consello da Cultura Galega e a Secretaría Xeral da Emigración reeditan o “Estudio sobre emigración”
10/12/2019
O Consello de Comunidades Galegas insta a poñer en marcha dúas propostas do Consello da Cultura Galega
12/11/2019
O Consello da Cultura Galega homenaxea os navegantes galegos en “Inventio mundi”
07/11/2019
Expertos destacan no Consello da Cultura Galega a profunda relación histórica coa Habana
07/11/2019
Un especial web pon en valor o labor social e cultural do Centro Galego da Habana
06/11/2019
Un congreso, unha exposición e un concerto profundan desde Santiago na conexión galega coa Habana
04/11/2019
A exposición “Os Adeuses” inaugúrase hoxe en Florida no marco dun congreso sobre hispanistas
31/10/2019
A presidenta do Consello da Cultura Galega reuniuse coa cónsul de Cuba en Galicia
18/10/2019
O Consello da Cultura Galega participou en Boal nun simposio que analiza a prensa da emigración
14/10/2019
Dispoñible na rede a versión actualizada do Repertorio da prensa galega da emigración

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205