empresas

no Álbum de Galicia (17 persoas)

empresas

Biografado/a Temáticas
Juan R. Álvarez Juan R. Álvarez
O Valadouro, 1880-A Habana, 1932
Carmen Arias “Mimina” Carmen Arias “Mimina”
A Coruña, 1921-O Castro de Samoedo, Sada, A Coruña, 2013
Beatriz Benavides Beatriz Benavides
-Santiago de Compostela
Xesús Canabal Xesús Canabal
O Pino, 1897-Montevideo, 1985
Elsa Fernández Elsa Fernández
Bos Aires, 1934-Bos Aires, 1964
 Galegas na Residencia de Señoritas de Madrid Galegas na Residencia de Señoritas de Madrid
Madrid, 1915-Madrid, 1936
Leoncio Gandós Leoncio Gandós
Baiona, 1851-Montevideo, 1930
Finita Gay Finita Gay
Culleredo (A Coruña), 1928-Carral (A Coruña), 1989
Casimiro Gómez Cobas Casimiro Gómez Cobas
Cotobade, Pontevedra, 1854-Vigo, 1940
Manuel Manzanares Manuel Manzanares
Gondomar-
Valentín Paz-Andrade Valentín Paz-Andrade
Lérez, Pontevedra, 1898-Vigo, 1987
Elena Piñeiro Castro Elena Piñeiro Castro
Carnota, 1907-Carnota, 1997
 Pote Pote
Maside, 1862-A Habana, 1921
Jesusa Prado López Jesusa Prado López
Ourense, 1887-A Habana, 1971
María Reguera María Reguera
Santiago de Compostela, 1756-Madrid, 1824
Laureano Rodríguez Laureano Rodríguez
A Guarda, 1839-A Habana, 1915
Francisco San Román Francisco San Román
Nigrán, 1861-Montevideo