música

no Álbum de Galicia (22 persoas)

música

Antonio Iglesias Vilarelle

[1891-1971] Un espírito enxebre, afervoado servidor de Galicia en diferentes eidos TEMÁTICAS: Música; Publicación: 4/7/2023 Santiago de Compostela, 1891-Pontevedra, 1971

José López-Calo

[1922-2020] O grande especialista na música das catedrais españolas recoñecido internacionalmente TEMÁTICAS: Música; Publicación: 2/5/2023 Nebra, Porto do Son (A Coruña), 1922-Salamanca, 2020

Suso Vaamonde

[1950-2000] A voz dun pobo TEMÁTICAS: Lingua; Música; Publicación: 2/2/2023 Pontecaldelas (Pontevedra), 1950-Vigo (Pontevedra), 2000

Ricardo Courtier

[1863-1922] Pianista virtuoso, compositor de melodías galegas, director e folclorista TEMÁTICAS: Música; Publicación: 3/1/2023 A Coruña, 1863-Ourense, 1922

Maria Luisa Nache

[1924-1985] Unha voz de ouro da lírica galega polo mundo TEMÁTICAS: Música; Publicación: 3/11/2022 Ferrol, 1924-A Coruña, 1985
Biografado/a Temáticas
Marcial del Adalid Marcial del Adalid
A Coruña, 1826-Lóngora (Oleiros), 1881
Jesús Bal y Gay Jesús Bal y Gay
Lugo, Galicia, 1905-Torrelaguna, Madrid, España, 1993
Pucho Boedo Pucho Boedo
A Coruña, 1929-A Coruña, 1986
Luis R. Brage Villar Luis R. Brage Villar
Santiago de Compostela, 1886-Santiago de Compostela, 1959
Pilar Castillo Sánchez Pilar Castillo Sánchez
A Coruña, 1895-, 1942
 Chané Chané
Santiago de Compostela, 1856-A Habana, 1917
Maruxa das Cortellas Maruxa das Cortellas
As Cortellas, Soutomaior, 1931-As Cortellas, Soutomaior, 2013
Ricardo Courtier Ricardo Courtier
A Coruña, 1863-Ourense, 1922
Carmen Díez Martín Carmen Díez Martín
A Coruña, 1912-Madrid, 2015
María Dios Rivademar María Dios Rivademar
A Pobra do Caramiñal, 1870-A Pobra do Caramiñal, 1943
 Galegas na Residencia de Señoritas de Madrid Galegas na Residencia de Señoritas de Madrid
Madrid, 1915-Madrid, 1936
Finita Gay Finita Gay
Culleredo (A Coruña), 1928-Carral (A Coruña), 1989
 Grupo Saudade Grupo Saudade
Ribadeo, 1961-Ribadeo, 1966
Ángeles Gulín Domínguez Ángeles Gulín Domínguez
Ribadavia, 1939-Madrid, 2002
Antonio Iglesias Vilarelle Antonio Iglesias Vilarelle
Santiago de Compostela, 1891-Pontevedra, 1971
Ana Kiro Ana Kiro
A Castañeda. Arzúa, 1942-Mera. Oleiros, 2010
Rosa López Comunión Rosa López Comunión
Cienfuegos (Cuba), 1900-Santiago de Compostela, 1982
José López-Calo José López-Calo
Nebra, Porto do Son (A Coruña), 1922-Salamanca, 2020
Maria Luisa Nache Maria Luisa Nache
Ferrol, 1924-A Coruña, 1985
Ricardo Portela Ricardo Portela
O Mallo, Viascón (Cotobade, Pontevedra), 1920-Pontevedra, 1992
Víctor Said Armesto Víctor Said Armesto
Pontevedra, Galicia, 1871-Madrid, España, 1914
Suso Vaamonde Suso Vaamonde
Pontecaldelas (Pontevedra), 1950-Vigo (Pontevedra), 2000