mecánica

no Álbum de Galicia (4 biobibliografías)

mecánica

Ramón Verea García

Un inventor galego disposto a probar que “en genio inventivo, un español puede dejar atrás a las eminencias de las naciones más cultas” [1833-1899] TEMÁTICAS: Cálculo; Mecánica; Publicación: 6/3/2013 S. Miguel de Curantes, A Estrada (Pontevedra), 1833-Buenos Aires, 1899

Juan Alonso

Inventor de instrumentos matemáticos e director do Laboratorio do Palacio Real de Madrid. [-1839] TEMÁTICAS: Mecánica; Publicación: 3/7/2012 Ferrol-Madrid, 1839

Andrés Antelo

Eminente técnico do Arsenal ferrolán, traballou os reloxos das catedrais e mosteiros galegos
[1773-1844] TEMÁTICAS: Mecánica; Publicación: 7/5/2012 Ferrol, 1773-Ferrol, 1844
Biografado/a Temáticas
Juan Alonso Juan Alonso
Ferrol-Madrid, 1839
Andrés Antelo Andrés Antelo
Ferrol, 1773-Ferrol, 1844
Ángela Ruíz Robles Ángela Ruíz Robles
Villamarín, 1895-Ferrol, 1975
Ramón Verea García Ramón Verea García
S. Miguel de Curantes, A Estrada (Pontevedra), 1833-Buenos Aires, 1899

Temáticas relacionadas con Mecánica