f Olga Gallego Domínguez | Álbum de Galicia | Consello da Cultura Galega

Olga Gallego Domínguez

Ourense, 1923 - Ourense, 2010

Cartografía

----

Olga Gallego Domínguez

Ourense, 1923 - Ourense, 2010

Autoria: Pedro López Gómez

DOI: 10.17075/adg.22137

Arquiveira, docente e historiadora, membro da Academia Galega e presidenta de ANABAD - Galicia

Nacida na cidade de Ourense, vai quedar, logo do prematuro falecemento da súa nai en 1931, ao coidado da súa tía Corona xunto cos seus dous irmáns e a súa irmá, menores que ela. Os e as irmás nunca casaron e estableceron férreos lazos de unión entre si. Desenvolveron importantes vínculos coa cidade de Ourense, que honrou o seu irmán médico Luís e a propia Olga con distincións diversas.

Estudou Olga Gallego Filosofía e Letras, Sección de Historia, na Universidade de Santiago de Compostela, e ingresou por oposición en 1955 no Corpo de Auxiliares de Arquivos, Bibliotecas e Museos con destino na Biblioteca Pública de Ourense; e, en 1958, no Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos, destinada ao Arquivo da Subdelegación de Facenda e Biblioteca Pública de Vigo, centro este de dependencia mixta, estatal e municipal. En 1969, trasladouse ao Arquivo Histórico Provincial de Ourense, que levaba anexo o Arquivo da Delegación de Facenda, que dirixiu ata a súa xubilación en 1989. Nestes centros, antes unidos ao Museo Arqueolóxico Provincial, sucedeu a Ferro Couselo, co que sempre mantivo unha estreita relación.

Ao igual que a súa irmá Pilar, farmacéutica, incorporouse a unha das escasas profesións que, como o maxisterio ou a relixión, lles permitía ás mulleres, en pleno franquismo, obter independencia económica e acceder ao coñecemento, á investigación e ao desempeño de cargos administrativos de certa responsabilidade.

Dotada dunha gran discreción, soubo abrirse a todo tipo de colaboracións con institucións relacionadas con arquivos, bibliotecas e museos. Da súa estancia en Vigo naceu a súa cooperación coa Fundación Penzol; contribuíu a catalogar a súa biblioteca e o seu arquivo, tarefa á que se incorporaría Pedro López, director daquela do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, e co que mantivo unha fecunda colaboración intelectual. Foi, ademais, nomeada vogal do seu Padroado, como o sería tamén do da Fundación Otero Pedrayo, situada en Trasalba e onde tamén traballou, con Minia Martull, directora da Biblioteca Pública de Ourense, na súa biblioteca. A súa vinculación co Museo Arqueolóxico de Ourense levouna a se integrar no Grupo de investigación Marcelo Macías, do que será secretaria desde 1971 a 1975 e presidenta desde 1990 ata o seu falecemento. Colabora neste caso con Francisco Fariña Busto e Julio Ramos, e participa moi activamente no seu medio de expresión: o Boletín Avriense, onde publicaría unha boa parte da súa produción de carácter histórico. Non menos intensa foi a súa participación en actividades arquivísticas de docencia e investigación a través da asociación ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas) e de ANABAD-Galicia, da que foi presidenta desde 1994 a 1995, e do Grupo de Traballo de Arquiveiros de Galicia, así como acudindo a numerosos encontros científicos da materia, en España e Portugal, que poden ser rastrexados na súa abondosa bibliografía publicada, con achegas frecuentes nos Boletíns das asociacións mencionadas. Poderíanse citar, tamén, outras colaboracións, como a que estableceu co Arquivo Diocesano de Ourense, con bibliotecas de institucións docentes de Vigo, coa Escola Taller de Arquivos ou co Arquivo do Reino de Galicia, entre 1988-1990, no que foi profesora.

A súa independencia de criterio ocasionoulle algún desgusto administrativo, a simpatía e afecto dos e das súas colegas e compañeiras e tamén do seu alumnado, e explica os diversos homenaxes que recibiu, como o que lle tributou ANABAD en 2006, a atención que recibiu por parte dos medios de comunicación, así como a súa presenza na rede internet.

As súas achegas ao campo da arquivística e outras ciencias documentais son numerosas, en estreita colaboración con Pedro López desde 1974, con quen compartiría autoría de traballos de maneira continuada. Os seus estudos sobre o Catastro de Ensenada, os arquivos, os fondos documentais e os documentos convertéronse en clásicos. No campo da historia, a de Galicia, a da provincia e cidade de Ourense e diversos personaxes e colectivos do Antigo Réxime mereceron a súa atención xunto con outros temas diversos, como as barcas ou os estudos de xénero. Os seus méritos no campo da historia carreáronlle a distinción de ser nomeada correspondente da Real Academia da Historia en 1980, e académica numeraria da Real Academia Galega en 1985, cun discurso sobre os barcos e barcazas da provincia de Ourense no Antigo Réxime.

O Arquivo de Galicia custodia hoxe o seu arquivo e biblioteca profesional, doados á Xunta de Galicia pola súa irmá Pilar, que creou, na súa memoria, unha Fundación que leva o seu nome para o fomento, a investigación e a formación de profesionais en arquivos e arquivística.

Pola súa vida e obra manifestaron interese Martínez Tamuxe e Fernández del Riego. Lamentablemente, só unha pequena parte dos seus traballos están en soporte electrónico. En 2005, Pedro López elaborou unha biobibliografía que denominou “provisional” (por estar en vida a autora e coñecer a súa férrea disciplina investigadora), que sería posteriormente actualizada por Francisco Fariña Busto e M.ª José Sierra Rodríguez; e en 2011, tras o seu falecemento, cuantificou e analizou valorativamente a súa produción científica, que parecía definitivamente cerrada, tal e como fica reflectido na cartografía dedicada a ela neste mesmo Álbum e que el axudou a construír. Pero non foi así, pois o seu extenso traballo sobre A Limia, que deixara en borrador, reordenado por Yolanda Barriocanal e dividido en catro capítulos sobre os señoríos xurisdicionais, a economía e a sociedade, os señores palacianos e os mosteiros no Antigo Réxime, foi publicado na obra colectiva Patrimonio cultural da Alta Limia. Discurso histórico e ordenación do territorio, editada por Xulio Rodríguez González (A Coruña, Xunta de Galicia / Fundación Barrié, 2013), o que manifesta, unha vez máis, o seu dominio das fontes documentais para a reconstrución histórica.

Se tivésemos que resumir su traxectoria vital, diriamos que foi brillante na xestión administrativa, na docencia arquivística e na investigación documental e histórica, sen desatender, coma tantas outras mulleres, o fogar do que foi cabeza. Laboriosidade, ética profesional e cidadá foron os modos en que desenvolveu as súas actividades.

No ano 2011, diversos colectivos profesionais, encabezados por ANABAD-Galicia, fixeron unha proposta ás autoridades do Ministerio de Cultura e á Xunta de Galicia de que o Arquivo Histórico Provincial de Ourense, que tanto lle debe, levase o seu nome, como recoñecemento aos valores que encarnaba. Non callou a petición. A condición feminina parece ter as súas limitacións, incluso nos ámbitos aparentemente menos proclives á discriminación. Pero estamos seguros de que cedo ou tarde se lle renderá esta última homenaxe.


OBRA
Unha parte importante da obra desta autora, está recollida na cartografía dedicada a ela neste mesmo Álbum, podes acceder a ela desde o apartado “Ligazóns” desta entrada

AGRADECEMENTOS
Pilar Gallego Domínguez

Como citar: López Gómez, Pedro : Olga Gallego Domínguez. Recuperado o 22/10/2020 do Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega) http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=22137

Obra de Olga Gallego Domínguez

GALLEGO, O., LÓPEZ, P.: «A Biblioteca Penzol como Biblioteca Nacional de Galicia», Fermín Penzol. Unha obra para un pais, Vigo, Galaxia, Fundación Penzol, 2010, p. 60-65
Fonte: exemplar da biblioteca do CCG
«Ourense visto por Otero Pedrayo», en Olga Gallego Domínguez. O tecido da historia, Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 2008, p.11-19
Fonte: exemplar da biblioteca do CCG
«Introdución», en Historia da muller. Mulleres ourensás dos séculos XIV-XVII, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, 2008, p. 11–19
Fonte: exemplar da biblioteca do CCG
BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.: «Estudos sobre fidalguía e padroádego artístico na obra de Olga Gallego Domínguez», en Olga Gallego Domínguez. O tecido da historia, Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 2008, p. 65-66
Fonte: Olga Gallego Domínguez. O tecido da historia, Biblioteca CCG
«O primeiro impresor ourensán: Rodrigo de Lavandeira», Boletín Auriense, T. XXXVI (2006), p. 97-124
Fonte: exemplar doado polo Museo Arqueolóxico de Ourense
GALLEGO, O., LÓPEZ, P.: «Os Nóboa. Unha liñaxe ourensá», Boletín Auriense, T. XXXV (2005), p. 155-176
Fonte: exemplar doado polo Museo Arqueolóxico de Ourense
«Mercedes de los Condes de Ribadavia a dos hidalgos de la jurisdición de Valdeorras», Boletín Auriense, T. XXXI (2001), p. 131-142
Fonte: exemplar doado polo Museo Arqueolóxico de Ourense
«Notas para a historia de Trives», Boletín Auriense, T. XXX (2000), p. 95-116
Fonte: exemplar doado polo Museo Arqueolóxico de Ourense
GALLEGO, O.; BARRIOCANAL, Y.: «La capilla funeraria de los Altamirano en Santa María La Mayor (Trujillo)», Norba-arte , n.º 20-21 (2000-2001), p. 29–39
Fonte: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=495629
GALLEGO, O.; FARIÑA, F.: «El pazo de los Oca, D. Álvaro de Oca y D. María Sarmiento, señores de Celme, sus fundadores», en El Liceo de Ourense: 1850-2000, Caixavigo e Ourense, 2000, p. 77-85
Fonte: exemplar da biblioteca do CCG
GALLEGO, O.; FARIÑA, F.: «Unha dama e tres linaxes ourensás implicados nun homicidio no século XVI», Boletín Auriense, T. XXX (2000), p. 117-168
Fonte: exemplar doado polo Museo Arqueolóxico de Ourense
«Notas sobre una estirpe ourensá: Os Condes de Troncoso», Boletín Auriense, T. XXIX (1999), p. 117-164
Fonte: exemplar doado polo Museo Arqueolóxico de Ourense
«A alfóndiga do pósito ourensán», Boletín Auriense, T. XXVII (1997), p. 195-216
Fonte: exemplar doado polo Museo Arqueolóxico de Ourense
«Limiar», en A vida e a fala dos devanceiros. Escolma de documentos en galego dos séculos XIII ao XVI, Vigo, Galaxia, Fundación Penzol, 1996, p. 5-8
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Las tabernas orensanas como monopolios y bienes del común en el Antiguo Régimen», Boletín Auriense, T. XXVI (1996), p. 123-144
Fonte: exemplar doado polo Museo Arqueolóxico de Ourense
«Una muestra de radicalismo social y resistencia antiseñorial en la provincia de Orense», Boletín Auriense, T. XXV (1995), p. 237-245
Fonte: exemplar doado polo Museo Arqueolóxico de Ourense
«La Justicia local de la provincia de Ourense a mediados del siglo XVIII», Boletín Auriense, T. XXIV (1994), p. 153-207
Fonte: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
«Informe sobre los archivos dependientes de la Comunidad Autónoma de Galicia», Papeis. ANABAD Galicia, n.º 5 (noviembre-diciembre 1993)
Fonte: ANABAD-Galicia
«Cara unha atomización e dispersión na custodia do Patrimonio Documental de Galicia con grave perxuicio da Administración, do ciudadán e da propia investigación científica e histórica», Papeis. ANABAD Galicia, II época, n.º 3 (xuño-agosto 1993)
Fonte: ANABAD-Galicia
«Documentos concejiles sobre el converso Tomás de Medina», Boletín Auriense, T. XXII (1992), p. 153–157
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Los sellos del concejo de Orense», Boletín Auriense, T. X-XI (1990-1991), p. 63-74
Fonte: exemplar doado polo Museo Arqueolóxico de Ourense
«La Hacienda y la Fiscalidad en la Galicia del siglo XVIII», en Fuentes para el estudio del siglo XVIII en Galicia. Historia Económica y Social: Ciclo de conferencias organizadas por el Archivo del Reino de Galicia. 7 11 marzo de 1988, Sada, Ediciós do Castro, 1991, p. 47-144
Fonte: exemplar da biblioteca do CCG
GALLEGO, O.; FARIÑA, F.: «As Casas Reales de Cimadevila ou do Correxidor», Boletín Auriense, T. XVIII-XIX (1988-1989), p. 199-210
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
GALLEGO, O.; LÓPEZ, P.: «Fuentes indirectas para la historia de la banca en Galicia», Boletín de la ANABAD, n.º 3 (julio-septiembre 1987), p. 361-374
Fonte: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=801670
«Los Archivos de la Administración Central en Galicia», Boletín de la ANABAD, n.º 1-2 (1987), p. 163-196
Fonte: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=801831
«Ferias y mercados en la provincia de Orense», Boletín Auriense, T. XVII (1987), p. 131-204
Fonte: exemplar da biblioteca do CCG
«Dominio y bienes de Santa Clara», en Boletín Auriense. Anexo: Santa Clara de Allariz, 7º: Centenario da fundación (1986), p. 43-61
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«El coto de Santa Clara de Allariz», Boletín Auriense. Anexo: Santa Clara de Allariz, 7º: Centenario da fundación (1986), p.139-143
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Un documento jurídico galego de 1469», Boletín Auriense, T. XIV-XV (1986), p. 281-283
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Tumbo de las Viñas de Ribadavia», Boletín Auriense, T. XVI (1986), p. 157-170
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
GALLEGO, O.; LÓPEZ, P.: «Los Archivos Históricos Provinciales en su cincuentenario», Boletín de la ANABAD, n.º 1-2 (1982), p. 3-16
Fonte: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=964839
GALLEGO, O.; LÓPEZ, P.: «La formación profesional de los archiveros», Boletín de la ANABAD, n.º 4 (octubre-diciembre 1981), p. 515-529
Fonte: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=964880
GALLEGO, O.; LÓPEZ, P.: «Protagonistas do galeguismo no Arquivo da Fundación Penzol», Grial, Vigo, n.º 73 (xullo-agosto-setembro 1981), p. 356-376
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«El Archivo del Concejo de la Ciudad de Orense», Boletín Auriense, T. XI (1981), p. 177–194
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Las casas consistoriales de la ciudad de Orense», Boletín Auriense, T. X (1980), p. 107-117.

«Las casas consistoriales de la ciudad de Orense», Boletín Auriense, T. X (1980), p. 107-117.

«Documentación de las delegaciones provinciales del Ministerio de la Vivienda e instrumentos de investigación y trabajo», Boletín de la ANABAD, n.º 1, (1978), p. 101-104
Fonte: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=967559
«Los montes de la provincia de Orense: evolución de su propiedad», Boletín Auriense, T. VIII (1978), p. 167–187
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Hospitales de la provincia de Orense», Boletín Auriense, T. VI (1976), p. 207–263
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«La peste en Orense desde el siglo XIV al XIX», Boletín Auriense, T. III (1973), p. 15-55
Fonte: Museo Arqueolóxico de Ourense
«Unha xoia bibliográfica da Biblioteca Penzol»,

en Homenaxe a Fermín Penzol, Vigo, Galaxia, 1972, p. 108-115
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG

«Torres, puertas y cercas de la ciudad de Orense», Boletín Auriense, T. II (1972), p. 241-278
Fonte: Museo Arqueolóxico de Ourense
As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime, discurso lido o 15 de novembro de 1986 no acto da súa recepción pola ilustrísima Sra. Olga Gallego Domínguez e resposta do Excelentisimo Sr. Antonio Gil Merino, A Coruña, Real Academia Galega, 1986
Fonte: http://www.realacademiagalega.org/
«Biblioteca del Conde de Ribadavia, Don Enrique Enriquez (¿?-1534)», en Homenaxe a Daría Vilariño, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade, 1993, p. 355-386
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«As bibliotecas das Ordes Relixiosas no Ourense do Antigo Réxime», en Homenaxe a Xaime Isla Couto, Vigo, Galaxia, 1996, p. 127-133
Fonte: exemplar da Biblioteca Penzol
GALLEGO, O.; LÓPEZ, P.: Artxibistikan sarrera = Introducción a la archivística, Vitoria = Gazteiz Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, 1989
Fonte: http://www.snae.org/pdf/ikerlanak1.es.pdf
GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga; LÓPEZ GÓMEZ, Pedro: El documento de archivo. Un estudio, Universidade da Coruña, 2007
Fonte: http://dls.bookzz.org/genesis/

Obra sobre Olga Gallego Domínguez

X.M.C.: «El Boletín Avriense publica el último trabajo de Olga Gallego sobre bibliotecas», Faro de Vigo (17-9-2014)
Fonte: http://www.farodevigo.es/
LÓPEZ GÓMEZ, P.: «Perfiles, modelos y género en Olga Gallego». Boletín ANABAD, n.º 2 (abril-junio 2011), p. 13-17

LÓPEZ GÓMEZ, P.: «Perfiles, modelos y género en Olga Gallego». Boletín ANABAD, n.º 2 (abril-junio 2011), p. 13-17

SÁNCHEZ FERRO, P.: «Olga Gallego Domínguez», Ourense Siglo XXI. La Atenas de Galicia. Personajes Ilustres, Deputación Provincial, n.º 22, (2011), p. 78-79
Fonte: http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/DetalleRexistro.aspx?CodigoBiblioteca=OBM045&Rexistro=6738&Formato=Etiquetas (data descarga 28-09-2011)
LÓPEZ GÓMEZ, P.: «Olga Gallego Domínguez: indicadores de calidad de su producción científica, lista de publicaciones y aportaciones a congresos», Álbum de mulleres, 2011
LÓPEZ GÓMEZ, Pedro: «Olga Gallego. Referencia ética», farodevigo.es (28-11-2010)

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2010/11/28/olga-gallego-referencia-etica/495404.html (descarga 29-7-2011)

«Da tristura polo pasamento de Olga Gallego á análise da profesora Margarita Ledo Andión», La Voz de Galicia.es, (31-10-2010)
Fonte: http://www.lavozdegalicia.es/ocioycultura/2010/10/31/0003_8819087.htm (descarga 29-09-2011)
LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. «Olga Gallego, una inolvidable referencia ética y profesional», La Voz de Galicia (23/10/2010)
Fonte: http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2010/10/23/0003_8801682.htm (descarga 04/08/2011)
NOGUEIRA, M. Xesús: «O silencio da arquiveira», El Progreso (11-9-2010), p.9
Fonte: http://elprogreso.galiciae.com/nova/62175.html?lang=gl (descarga 26/03/2011)
HERNÁNDEZ, Imanol: «La cultura gallega despide en Santa Eufemia a Olga Gallego», La Región. Edición digital (6-09-2010)
Fonte: http://www.laregion.es/noticia/131419/historiadora/gallego/muere/ourense/ (descarga 15-08-2011)
«Falece Olga Gallego, exdirectora do Arquivo Histórico de Ourense e membro da Real Academia Galega», La Voz de Galicia. Ourense (05-09-2010)
Fonte: http://www.lavozdegalicia.es/ocioycultura/2010/09/05/0003_8708255.htm (descarga 05/09/2011)
NÓVOA, Rubén: «Adiós a la archivera de Ourense», La Voz de Galicia (5-9-2010)
Fonte: Arquivo de Pedro López
HERNÁNDEZ, Imanol: «La historiadora Olga Gallego muere a los 87 años en Ourense», La Región (5-9-2010)
Fonte: http://www.laregion.es/
LÓPEZ GÓMEZ, P.: «Sobre perfís e modelos profesionais: tributo a Olga Gallego Domínguez», Boletín Anabad-Galicia, n.º 5 (2010), p. 2-3
Fonte:http://anabadgalicia.files.wordpress.com/2011/06/05boletinanabad.pdf (data descarga16/08/2011)
HUETE, Cristina: «Fiesta por la galleguidad positiva. La Fundación Otero Pedrayo entrega el Trasalba a la archivera Olga Gallego», El País (30-6-2008)

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Fiesta/galleguidad/positiva/elpepiautgal/20080630elpgal_15/Tes (data descarga 29-9-2011)

«Olga Gallego recolle o domingo o premio Trasalba», Anosaterra.Diario (6-06-2008)
Fonte: http://www.anosaterra.org/index.php?p=buscar&tag=premio+trasalba (descarga 29-09-2011)
«A bibliotecaria orensá Olga Gallego, Premio Trasalba», Vieiros (29-4-2008)
Fonte: http://www.vieiros.com/nova/66212/a-bibliotecaria-ourensa-olga-gallego-premio-trasalba (descarga: 26/03/2011)
«A bibliotecaria e documentalista Olga Gallego, Premio Trasalba 2008», Xornal de Galicia.com (29-04-2008)
Fonte: http://www.xornal.com/artigo/2008/04/29/sociedad/a-bibliotecaria-e-documentalista-olga-gallego-premio-trasalba-2008/2008042914262600000.html (descarga 16-08-2011)
MARCO, A.: «Gallego Domínguez, Olga», en Dicionario de Mulleres Galegas. Das orixes a 1975, Vigo, Promocións Culturais Galegas, 2007, p. 180

Fonte : Dicionario de Mulleres Galegas. Das orixes a 1975, Biblioteca CCG

«O presidente da Xunta presidiu en Santiago o acto de imposición das Medallas Castelao 2006», Galicia Dixital. O Portal de Galicia (28-06-2006)
Fonte: http://www.galiciadigital.com/nota.3613.php (descarga 29-9-2011)
«Carracedo, Olga Gallego y Pousa Antelo reciben la Medalla Castelao 2006», El Correo Gallego (23-6-2006)
Fonte: http://www.elcorreogallego.es/index.php?idNoticia=57960 (descarga 29-7-2011)
LÓPEZ GÓMEZ, P.: «Olga Gallego Domínguez: una bio-bibliografía provisional», en Grupo de Traballo de Arquiveiros de Galicia (coord.), Olga Gallego, arquiveira: unha homenaxe, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005, p. 9-47
Fonte: Olga Gallego, arquiveira: unha homenaxe, Biblioteca CCG
FERNÁNDEZ DEL RIEGO , F.: «Gallego Domínguez, Olga», en Diccionario de escritores en lingua galega, Sada, Ediciós do Castro, 1990, p. 141
Fonte: Diccionario de escritores en lingua galega, Biblioteca CCG
PEREIRO, X. Manuel: «Olga Gallego Domínguez. La primera mujer que accede a la academia gallega», El país (4-12-1986)
Fonte: http://www.elpais.com/ (descarga: 26/03/2011)
PEREIRO, Xosé Manuel: «Olga Gallego Domínguez. La primera mujer que accede a la Real Academia Gallega», El País (04/12/1986)
Fonte: http://elpais.com/
MARTÍNEZ TAMUXE, X.: «Gallego Domínguez, Olga», en Gran Enciclopledia Galega, Silverio Cañada Editor, 1974, XV, p. 100
Fonte: Gran Enciclopedia Galega, Biblioteca CCG
X.M del Caño entrevista a Olga Gallego Domínguez, farodevigo.es (18-5-2008)
Fonte: http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2008/05/18/olga-gallego-dominguez-ex-arquiveira-membro-da-real-academia-galega-ourense-tina-unha-cerca--formada-parte-polas-traseiras-das-casas/226049.html (descarga: 26/03/2011)
Fronda. Volandera del Archivo Histórico Provincial de Ourense, nº 36 (septiembre-octubre 2011), dedicado a Olga Gallego Domínguez.
Fonte: http://arquivosdegalicia.xunta.es/

Videos

Referencias bibliográficas

- GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: Archivo Histórico Provincial de Orense. Guía del investigador, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, 1977
- GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: As barcas e os barcos de pasaxe da provincia de Ourense no antigo réxime, Ourense, Deputación, 1999
- GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: Historia da Muller. Mulleres ourensás dos séculos XIV-XVIII, Ourense, Grupo Marcelo Macías, 2008
- GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: La organización administrativa territorial de la antigua provincia de Ourense a mediados del siglo XVIII, Museo Arqueolóxico Provincial (Boletín Avriense. Anexo), 1988
- GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: Manual de archivos familiares, ANABAD, 1993
- GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: “A cidade de Ourense. Unha visión a través dos séculos”, Boletín Avriense. Anexo, 2001
- GALLEGO, O.; LÓPEZ, P.: Clasificación de fondos de los Archivos Históricos Provinciales, Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Subdirección General de Archivos, 1980
- GALLEGO, O.; LÓPEZ, P.: El Documento de archivo. Un estudio, A Coruña, Universidade, 2007
- GALLEGO, O.; LÓPEZ, P.: Introducción na arquivística, ANABAD-Galicia, 1985.
- GRUPO DE TRABALLO DE ARQUIVEIROS DE GALICIA (Coord.): Olga Gallego, arquiveira: unha homenaxe, Xunta de Galicia, 2005
- LÓPEZ GÓMEZ, P.: “Perfiles, modelos y género en Olga Gallego”, Boletín ANABAD, n.º 2 (abril-junio 2011), p. 13-17
- MARTÍNEZ TAMUXE, X.: “Gallego Domínguez, Olga”, en Gran Enciclopedia Galega, Silverio Cañada Editor, 1974, XV, p. 100
- SÁNCHEZ FERRO, P. (ed.): Olga Gallego Domínguez. O tecido da historia, Ourense, Fundación Otero Pedrayo; Santiago de Compostela, Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte, 2008