María Manuela Rey González

A Pradela, San Vicente de Trigás, 1842 - Praça da Figueira, 46, Lisboa, 1866

Biografía

----