Carmén López-Cortón

San Victorio, San Fiz de Vixoi, 1866 - Madrid, 1938

Biografía

----