f Laureano Rodríguez | Álbum de Galicia | Consello da Cultura Galega

Laureano Rodríguez

A Guarda, 1839 - A Habana, 1915

Biografía

----

Laureano Rodríguez

A Guarda, 1839 - A Habana, 1915

Como citar: Laureano Rodríguez. Recuperado o 27/11/2020 do Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega) http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=3387

Obra sobre Laureano Rodríguez

A constitución colonial de Cuba

Texto do Real Decreto que fixaba a Constitución colonial de Cuba, na que se baseaba o Goberno autónomo do que formou parte Laureano Rodríguez.

Un artigo sobre Laureano Rodríguez

Artigo da revista Galicia Moderna: revista quincenal ilustrada que recolle a figura de Laureano Rodríguez.

Referencias bibliográficas

- VIDAL FELIPE, Yolanda e VÁZQUEZ MATOS, Dania: ""Galegos na Sociedad Económica de Amigos del País da Habana"", en ESTUDIOS MIGRATORIOS, núms. 7-8, pp. 209-229 LA TIERRA GALLEGA, nº 57, 17/02/1895, p. 6

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con Laureano Rodríguez nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Follas Novas (1897-1908) .
Semanario Gallego
1905: Semanario científico, literario y defensor de la colonia gallega
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;