Enrique Vidal Abascal

Oviedo, España, 1908 - Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, 1994

Biografía

----