Cambio de enderezo

O Arquivo Sonoro de Galicia mudou de enderezo web.

O novo enderezo é:

http://www.consellodacultura.org/arquivos/asg/