Novidades discográficas: Saúl Canosa-Natalia Méndez

Saúl Canosa-Natalia Méndez. Allegro. Bal y Gay. Sonata para clarinete & piano. Fundación Paideia Galiza. 2008