Novidades discográficas: María do Ceo

María do Ceo. Quixera alzar meu canto. No bico un cantar. Miranda Producciones. 2008