PLENARIO

----

Francisco Río Barja

Representativo/a. Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (1983 - 1996)

Xeógrafo, comezou en Compostela a súa carreira na Facultade de Xeografía e Historia, como discípulo e admirador de Ramón Otero Pedrayo, quen ademais lle dirixiu a súa tese de doutoramento. O seu labor foi recoñecido con diversos galardóns como o Valle-Inclán, o Alfredo Brañas do Centro Galego de Bos Aires, a Medalla Castelao, o Trasalba, o Pedrón de Ouro, o Otero Pedrayo, o Premio Galicia de investigación, o Premio das Artes e das Letras.

Histórico no Consello da Cultura Galega
Retrato