PLENARIO

----

Constantino García González

Electivo/a. Consello da Cultura Galega (1983 - 1999)