PLENARIO

----

Xosé Ramón Barreiro Fernández

Electivo/a. Consello da Cultura Galega (1983 - 2002)