PLENARIO

----

Xosé Manuel González Reboredo

Electivo/a. Consello da Cultura Galega (1987 - 1990)