PLENARIO

----

Pedro de Llano Cabado

Electivo/a. Consello da Cultura Galega (1987 - 1998)