PLENARIO

----

María Xosé Rodríguez Galdo

Electivo/a. Consello da Cultura Galega (1987 - 1999)