PLENARIO

----

Alfredo Conde

Membro nato (conselleiro/a de Cultura). Consellería de Cultura (1987 - 1989)