PLENARIO

----

Antón Santamarina Fernández

Electivo/a. Consello da Cultura Galega (1989 - 1998)