PLENARIO

----

Manuel Fraga

Presidencia de honra. Xunta de Galicia (1990 - 2005)