PLENARIO

----

Víctor Manuel Vázquez Portomeñe

Membro nato (conselleiro/a de Cultura). Consellería de Cultura (1993 - 1996)