PLENARIO

----

Xesús Pérez Varela

Membro nato (conselleiro/a de Cultura). Consellería de Cultura (1996 - 2005)