PLENARIO

----
Presidencia de honra (2005 - 2009)

Emilio Pérez Touriño

Xunta de Galicia
Histórico no Consello da Cultura Galega
Retrato