PLENARIO

----

Emilio Pérez Touriño

Presidencia de honra. Xunta de Galicia (2005 - 2009)