PLENARIO

----

Roberto Varela Fariña

Membro nato (conselleiro/a de Cultura). Consellería de Cultura (2009 - 2013)