PLENARIO

----

Roberto Varela Fariña

Membro Membro nato (conselleiro/a de Cultura) do Plenario
Consellería de Cultura
Dende 2009 - 2013