PLENARIO

----

Román Rodríguez González

Membro nato (conselleiro/a de Cultura). Consellería de Cultura (2015)