PLENARIO

----

Julio E. Abalde Alonso

Representativo/a. Universidade da Coruña (2016)

Catedrático de Microbioloxía. Licenciado en Ciencias Biolóxicas en 1978 e Doutor no ano 1986 pola Universidade de Santiago de Compostela (USC). Comeza a súa actividade docente no Colexio Universitario da Coruña en 1985 e tres anos despois obtén a praza de profesor titular de Microbioloxía na USC. Alí imparte docencia nas Facultades de Bioloxía, Veterinaria e Farmacia. No ano 1991 obtén a praza de profesor titular de Microbioloxía na Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña (UDC).

Xunto coa súa actividade docente, desenvolveu un continuado labor investigador no campo das microalgas: produción masiva e utilización en acuicultura, resposta fisioloxía á presenza de contaminantes, metais pesados e pesticidas, no medio, etc.

No campo da xestión universitaria desempeñou tarefas en postos de distinta responsabilidade así como tamén realizou actividades de avaliación da calidade universitaria.

Julio E. Abalde Alonsonas actividades do Consello da Cultura Galega