PLENARIO

----
Representativo/a (2018 - )

Silvestre Gómez Xurxo

Fundación Penzol
Histórico no Consello da Cultura Galega
Retrato