PLENARIO

----

Xosé M. Núñez Seixas

Electivo/a. Consello da Cultura Galega (2018)

É catedrático de Historia Contemporánea na USC e ten sido investigador ou profesor convidado en numerosas universidades como París VII, París X, Rennes II, Bielefeld, Zentrum für zeitgeschichtliche Forschung (Postdam), ou Stanford..

Os seus eidos principais de pescuda son os nacionalismos ibéricos e europeos nos séculos xix e xx, así como en estudos migratorios e na historia cultural da guerra e da violencia no século XX. Forma parte dos consellos de redacción das revistas máis reputadas da súa área de coñecemento como Estudos Migratorios, Estudios Migratorios Latinoamericanos e Historia Social, amais de ser membro do consello asesor de varias revistas ibéricas e internacionais, coma o European History Quarterly, Cahiers de Civilisation Espagnole Contemporaine, ou Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies.

É autor de varias monografías en galego, inglés, alemán, francés, portugués, español e catalán, así como de numerosos artigos en revistas ibéricas e internacionais, como History & Memory, Journal of Contemporary History, Social History, Journal of Social History, European History Quarterly, Review of European History, Contemporary European History, Bulletin of Hispanic Studies, Passato e Presente, Journal of Modern European History, Análise Social, Cultural History, War and History ou Journal of War and Culture Studies. Igualmente, ten publicado deceas de capítulos en volumes colectivos de ámbito ibérico e internacional. Conta con máis de trinta publicacións e, entre os seus títulos destacan, Internacionalitzant el nacionalisme. El catalanisme polític i la qüestió de les minories nacionals a Europa (1914-1936) (Catarroja / Valencia: Afers / Universitat de València, 2010); con J. Moreno, Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea (Madrid: Tecnos, 2017); ou War Veterans and the World after 1945. Cold War Politics, Decolonization, Memory (Londres: Routledge, 2018); Patriotas transnacionales. Ensayos sobre nacionalismo y transferencias culturales en el siglo XX (Madrid: Cátedra, 2018, no prelo).

Histórico no Consello da Cultura Galega
Retrato