PLENARIO

----

Antonio López Díaz

Representativo/a. Universidade de Santiago de Compostela (2018)

Antonio López (Barreiros, 1964) ingresou en 1981 na Facultade compostelá de Dereito, onde obtivo a súa licenciatura, con premio extraordinario, en 1986. Cinco anos máis tarde acada o grao de doutor nesta mesma universidade. Desenvolveu unha intensa carreira docente e investigadora con numerosas publicacións e estadías nas universidades de São Paulo, Montevideo e Boloña. Froito desta actividade ten recoñecidos catro sexenios de investigación.

É membro de diversas asociacións relacionadas coa súa especialidade, entre elas a Asociación Española de Profesores de Dereito Financeiro, a Asociación Española de Asesores Fiscais e a European Association of Tax Law Professors. Na USC, desempeñou os cargos de director do Departamento de Dereito Público Especial, secretario da Comisión de Doutoramento, vicerreitor de Coordinación do Campus de Compostela e Vicerreitor de Xestión de Infraestruturas (1998-2002) e decano da Facultade (2005-2007).

En xullo de 2007 o Parlamento de Galicia elixiuno membro do Consello de Contas, cargo que ocupou ata decembro de 2013. Entre 2007 e 2010 foi Conselleiro Maior deste organismo.

Histórico no Consello da Cultura Galega
Retrato