Fundación Barrié de la Maza

Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, é unha entidade sen ánimo de lucro e de carácter privado, con domicilio na cidade da Coruña. Foi fundada en 1966. Fonte. Consulta 10/10/17
Actual
Anteriores