Plenario

Universidade da Coruña. Representativo/a
[entidade educativa] Universidade pública fundada en 1989 A Lei de creación do Consello da Cultura Galega establece que o Plenario estará composto por dous representantes da universidade galega. Como a lei é anterior á creación das tres universidades que existen en Galicia, os seus representantes rotan cada catro anos.
Actual
Anteriores