Consello Galego de Museos

Asociación de ámbito galego para a coordinación e colaboración entre as institucións museísticas galegas; creada en 1981 e dous anos despois configurada formalmente, aínda que ata 1990 non tivo estatuto legal de asociación.
Actual
Anteriores