Fundación Penzol

Entidade cultural privada sen ánimo de lucro creada en 1963 por iniciativa de Fermín Penzol, cando decide doar a súa valiosa biblioteca especializada en temática galega para o acceso público de investigadores e investigadoras.
Actual
Anteriores