DISPOÑIBLE EN

GL
EN
ES

CONTACTAR

ACERCA DE LOIA

Historia

Bibliografía

 • Alén Garabato, C. (coord.) (2006): L’éveil des nacionalités et les revendications linguistiques
  en Europe (1830-1930)
  , Paris, L’Harmattan. [FR]
 • Alonso Pintos, S. (2007): O proceso de codificación do galego moderno (1950-1980), A Coruña,
  Fundación Pedro Barrié de la Maza.
 • Freitas Juvino, M. P. (2008): A represión lingüística en Galiza no século XX, Vigo, Xerais.
 • Hermida Gulías, C. (1992): Os precursores da normalización. Defensa e reivindicación da lingua
  galega no Rexurdimento (1840-1891)
  , Vigo, Xerais.
 • Mariño Paz, R. (1998): Historia da lingua galega, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco.
 • Monteagudo, H. (1999): Historia social da lingua galega. Idioma, sociedade e cultura a través
  do tempo
  , Vigo, Galaxia.
 • Monteagudo, H. (2009): Letras primeiras. O foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica
  trobadoresca e a emerxencia do galego escrito
  , A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.
 • Le galicien et la sociolinguistique galicienne a la conquete de la reconnaissance sociale,
  Lengas 47 (2000). [FR]
 • Pérez Leira, X. (2007): Crónicas da represión lingüística, Moaña, Acuarela Comunicación.
  [libro + DVD]
 • Villanueva, M. (2010): A lingua galega entre 1963 e 1975. Situación social e discursos dende o galeguismo, Pontevedra, Deputación.
 • Outra bibliografía en liña