DISPOÑIBLE EN

GL
EN
ES

CONTACTAR

ACERCA DE LOIA


As linguas na Península Ibérica

Linguas da Península Ibérica

En España a realidade lingüística é rica e plural. Ademais do castelán, a lingua oficial en todo o territorio, hai tres linguas máis cun status de cooficialidade nas comunidades autónomas nas que se falan. Son os casos do éuscaro, do catalán e do galego. A isto debemos engadir outras linguas que contan cunha protección legal menor, como son o asturiano, o aragonés e o aranés. Ademais, nas Illas Baleares falan catalán e en Valencia tamén, só que alí coñecen a súa lingua como “valenciano”. O portugués, lingua próxima ao galego, fálase en todo Portugal, pero tamén nalgúns núcleos fronteirizos de Estremadura e Castela. En Portugal tamén se fala o mirandés e o barranqueño.