DISPOÑIBLE EN

GL
EN
ES

CONTACTAR

ACERCA DE LOIA


Localización territorial do galego

Localización territorial do galego na Península Ibérica

O galego é unha das linguas cooficiais de España, con status oficial en todo o territorio que comprende a Comunidade Autónoma de Galicia. Non obstante, a realidade das linguas normalmente transcende as fronteiras administrativas, polo que o galego se fala en áreas que quedan fóra do territorio da Comunidade autórnoma de Galicia. Nas áreas máis occidentais das provincias de León e Zamora e en parte de Asturias hai núcleos de falantes habituais de galego, así como no Val do Ellas, en Estremadura.