Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15702 Santiago de Compostela
cdsg@consellodacultura.org
Tel: +34 881 995 146 | +34 881 995 142
Cursos e congresos

CDSG / NOTICIAS / Cursos e congresos. 1 a 20 de 530
27/06/2017
Cursos de linguaxe administrativa galega para persoal de distintas administracións públicas
A Escola Galega de Administración Pública convoca, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, cursos de linguaxe administrativa galega, niveis medio e superior, na modalidade de teleformación. Os cursos van dirixidos ao persoal de administración e servizos (PAS) das universidades galegas, aos empregados/as públicos/as que presten servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia e aos empregados/as públicos/as das entidades locais de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
19/06/2017
Foro de debate sobre a Carta Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias
O Consello da Cultura Galega (CCG) organiza o Foro de debate sobre a Carta Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias, que terá lugar os vindeiros 29 e 30 de xuño de 2017 na sede do CCG, en Santiago de Compostela. Vinte e cinco anos despois da aprobación deste tratado internacional, o foro quere contribuír á avaliación da súa repercusión e actualidade, poñendo o foco na reflexión sobre o cumprimento dos compromisos adquiridos nos artigos 7 a 13 da Carta. Ao longo das xornadas participarán máis dunha trintena de especialistas e representantes das diferentes linguas rexionais ou minoritarias faladas no Estado español. A inscrición é gratuíta. As prazas (con número limitado a 40 persoas) cubriranse por orde de inscrición.
06/06/2017
Formación lingüística para o persoal da Administración autonómica
A Escola Galega de Administración Pública convoca cursos de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico. Entre a formación programada, ofértanse os seguintes cursos de contido lingüístico: “Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais”, “Desenvolvemento e fomento das habilidades comunicativas na Administración pública”, “Ferramentas e técnicas para falar mellor en público”, “Destrezas lingüísticas para a redacción de textos na web” e “Comunicación escrita e elaboración de informes”. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
02/06/2017
XIII Curso de verán sobre dinamización lingüística
O Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña, en colaboración co Concello de Carballo, a Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, organiza a décimo terceira edición do Curso de verán sobre dinamización lingüística "Traballando en lingua", que nesta edición se centrará en analizar o sector da música e a súa contribución no proceso de normalización lingüística. As sesións desenvolveranse os días 19 e 20 de xullo de 2017 no Fórum Carballo. O prazo de matrícula remata o 13 de xullo.
16/05/2017
Curso de verán de lingua e cultura galegas na UDC
O Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña convoca, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, o IX Curso de Verán de Lingua e Cultura Galegas para Persoas Estranxeiras, dirixido a persoas de fóra de Galicia interesadas en se introduciren no estudo do noso idioma ou perfeccionaren a súa competencia. O curso, de 80 horas lectivas, conta con dous niveis de formación, un nivel elemental (A1-A2) e un nivel intermedio (B1-B2). As sesións impartirase entre o 3 e 24 de xullo de 2017 na Facultade de Filoloxía da UDC (campus da Zapateira). O prazo para formalizar a inscrición remata o 29 de maio de 2017.
12/04/2017
XXVI Xornadas de Lingua e Literatura
A Asociación Socio-Pedagóxica Galega e a CIG-Ensino organizan unha nova edición das Xornadas de Lingua e Literatura, foro de referencia para o debate sobre as principais cuestións que afectan á docencia da Lingua e Literatura Galega no ensino. Os obxectivos desta edición son achegar información sobre Carlos Casares, autor homenaxeado no Día das Letras Galegas, reflexionar sobre a situación sociolingüística de Galicia, dar a coñecer a obra da escritora Eli Ríos e difundir recursos didácticos de referencia para o ensino en galego. A xornada, dirixida ao colectivo de profesorado non universitario de Galicia, terá lugar o 6 de maio de 2017 no IES As Fontiñas (Santiago de Compostela). O prazo de matrícula remata o 5 de maio.
10/04/2017
Cursos de linguaxe xurídica galega
A Escola Galega de Administración Pública publica dúas convocatorias de cursos de linguaxe xurídica galega (niveis medio e superior), unha destinada ao persoal da Administración de Xustiza que presta servizos fóra de Galicia e outra destinada ao persoal da Administración de Xustiza que prestan servizos en Galicia. En ambos os dous casos, o prazo de presentación de solicitudes é de cinco días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación das respectivas convocatorias (curso para persoal que traballa fóra de Galicia e cursos para persoal que traballa en Galicia).
10/04/2017
Cursos de linguaxe administrativa galega para o persoal das administracións públicas
A Escola Galega de Administración Pública convoca cursos de linguaxe administrativa galega, niveis medio e superior, nas modalidades de teleformación e presencial. Os cursos van dirixidos aos empregados públicos e ás empregadas públicas destinados na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico. O prazo de presentación de solicitudes é de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
31/03/2017
Obradoiro de regueifa para docentes
O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo organiza un obradoiro de improvisación oral en verso (regueifa), destinado a docentes de Educación Primaria e Secundaria. O obxectivo é ensinarlles aos docentes da área de Lingua Galega a arte da regueifa para que eles poidan transmitirlla ao seu alumnado, usándoa como recurso lúdico e didáctico de fomento do uso oral do galego. O obradoiro será impartido por Kike Estévez, Josinho da Teixeira e Luís “O Caruncho”. As sesións terán lugar no Centro Cívico do Casco Vello de Vigo nos días 24, 25 e 27 de abril; e 2 e 4 de maio de 2017. Para ampliar información, preme aquí.
24/03/2017
XIX Encontros para a Normalización Lingüística
Xa podes consultar o programa dos XIX Encontros para a Normalización Lingüística, que terán lugar os días 20 e 21 de abril de 2017 no Consello da Cultura Galega. O eixo temático desta edición centrarase nos dereitos lingüísticos, tentando animar a reflexión sobre a garantía do seu exercicio e da súa aplicación. A maiores, os Encontros volverán destinar este ano un espazo propio á presentación e difusión de iniciativas e experiencias normalizadoras, tanto no programa presencial (Crear contextos) coma na Artesa 2017, a nosa mostra de recursos. Tamén manteremos un grupo de Facebook, que nos permitirá compartir información e iniciar o debate antes das sesións presenciais. A inscrición realizarase exclusivamente a través do formulario habilitado para este efecto e as prazas cubriranse por estrita orde de inscrición.
23/03/2017
Curso de achegamento á lingua galega no Concello de Vigo
O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo convoca o curso Achégate ao galego, nivel 0, dirixido a persoas de fóra de Galicia que non teñen coñecemento ningún do idioma e que procuran formación para se iniciar na lingua galega. O curso, de 40 horas de duración, desenvolverase os días 24, 25 de abril; 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 de maio; e 5, 6, 12, 13, 14 de xuño de 2017. As persoas interesadas poden inscribirse enviando os seus datos (nome completo, teléfono) ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org. Podes ampliar información premendo aquí.
08/03/2017
Cursos preparatorios para obter os certificados Celga
A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia anuncia a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4. Estes cursos poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos ou por aquelas que os fagan no ano 2017. O prazo para a presentación das solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria (corrección de erros).
20/02/2017
Formación lingüística para o persoal da Administración pública
A Escola Galega de Administración Pública convoca cursos de formación continua para o persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Entre a formación programada, ofértanse os seguintes cursos de contido lingüístico: “Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública”; “Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego”; e “Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega”. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
09/02/2017
Obradoiro de recursos informáticos para traballar en galego
O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo organiza un obradoiro sobre recursos informáticos dirixido a todas aquelas persoas interesadas en ampliar os seus coñecementos sobre as ferramentas lingüísticas existentes para traballar en galego. O obradoiro, de 15 horas de duración, desenvolverase o vindeiro mes de marzo de 2017 no Centro Local de Emprego e das Ocupacións de Vigo. Para ampliar información sobre o programa e os trámites de inscrición, preme aquí.
03/02/2017
XXX Cursos de verán de lingua e cultura galegas
A Real Academia Galega, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e o Instituto da Lingua Galega da USC organizan a trixésima edición destes cursos estivais, dirixidos preferentemente a alumnado e profesorado universitario vinculado aos centros de estudos galegos do exterior, aínda que tamén están abertos a calquera persoa maior de idade de fóra de Galicia interesada no noso idioma. Os cursos, que se desenvolverán entre os días 3 e 24 de xullo de 2017, contan con diferentes niveis (elemental, medio e superior). O prazo de inscrición remata o 24 de febreiro de 2017. Para obter máis información sobre os trámites de inscrición e matrícula, preme aquí.
18/01/2017
Curso de achegamento á lingua galega no Concello de Vigo
O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo convoca o curso Achégate ao galego, nivel 1, dirixido a todas as persoas, de dentro ou fóra de Galicia, que partindo duns coñecementos previos básicos, queiran ampliar e perfeccionar a súa competencia lingüística. O curso, de 40 horas de duración, desenvolverase os días 6, 7, 13, 14, 20, 21 de febreiro; 6, 7, 13, 14, 20, 21, 22 de marzo; e 3, 4, 5 de abril de 2017. As persoas interesadas poden inscribirse enviando os seus datos (nome completo, teléfono) ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org. Podes ampliar información premendo aquí.
23/11/2016
X Xornada Xustiza e Lingua
O Servizo de Asesoramento Lingüístico do Colexio de Avogados de Santiago de Compostela organiza, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, a décima edición da Xornada “Xustiza e Lingua, reflexións para a normalización”, que ten como obxectivo promover a reflexión sobre o proceso de normalización lingüística no ámbito da xustiza. A xornada terá lugar o vindeiro 29 de novembro de 2016, ás 19:00 h, no salón de actos do Colexio de Avogados compostelán. A matrícula é de balde.
21/11/2016
Donostia acolle o Foro Europeo da Diversidade Lingüística
Unesco Etxea e a Fundación Donostia/San Sebastián 2016 organizan o Foro Europeo da Diversidade Lingüística, un encontro que terá lugar en Donostia-San Sebastián os días 15 e 16 de decembro de 2016. No foro participarán axentes e entidades da sociedade civil, a investigación e a cultura a nivel europeo, así como organismos gubernamentais, co obxectivo de reflexionar sobre o desenvolvemento das linguas minorizadas de Europa. Ao día seguinte, o 17 de decembro, presentarase oficialmente, tamén en Donostia, o Protocolo para a Garantía dos Dereitos Lingüísticos.
09/11/2016
IX Xornada de recursos educativos en galego
A Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Ciencias da Educación da USC organiza a IX Xornada "Recursos educativos en galego”, que terá lugar os días 16 e 17 de novembro de 2016 no Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación (Campus Vida). A xornada, que nesta edición se centrará na educación de adultos, está destinada aos membros da comunidade educativa (alumnado, profesorado e PAS) das universidades galegas interesados en coñecer novas estratexias e recursos didácticos en galego. O prazo de inscrición remata o 13 de novembro.
08/11/2016
A RAG organiza un simposio sobre Manuel María
A Real Academia Galega organiza o Simposio Manuel María, para profundar na vida e obra do autor ao que se lle dedicou este ano o Día das Letras Galegas. As sesións, nas que participarán máis dunha vintena de persoas expertas na obra de Manuel María, terán lugar os días 22, 23 e 24 de novembro de 2016 na sede da Real Academia Galega. Podes ampliar información premendo aquí.
Seguinte Último
O Delicious do CDSG
Libro completo de marcadores, dispoñible para compartir en rede, do que se extrae a selección de referencia que podes consultar en De Bolina
A Nosa Fala
Bloques e áreas lingüísticas do galego. Trátase dun audiolibro con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século.
publicacions


Portada de  Textos científicos en galego Textos científicos en galego (2016)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección / Alfonso Mato. Coordinación /


Portada de  lingua galega no solpor medieval¬A lingua galega no solpor medieval¬A (2016)
Ramón Mariño Paz. Edición / Xavier Varela. Edición /


Portada de  Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa (2014)
Xulio Sousa. Edición / Marta Negro Romero. Edición / Rosario Álvarez. Edición /


Portada de  Galicia en Cuba Galicia en Cuba (2013)
Xosé Neira Vilas. Autoría /


Portada de  Contacto de linguas, hibrididade, cambio Contacto de linguas, hibrididade, cambio (2013)
Eva Gugenberger. Edición / Henrique Monteagudo. Edición / Gabriel Rei-Doval. Edición /


Portada de  Escribir de ciencia en galego Escribir de ciencia en galego (2012)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición / Xurxo Mariño. Edición /


Ver todas
Últimas NOTICIAS
26/07/2017
Convócase unha praza no lectorado da Universidade de Kiel
18/07/2017
CoToVía, accesible baixo licenza Creative Commons
17/07/2017
Aparece un manuscrito inédito dos Séculos Escuros escrito en galego culto
17/07/2017
O noso, en galego
17/07/2017
Praza de profesor de Lingua Galega para ESO e Bacharelato
12/07/2017
Premio Rosalía de Castro para a AS-PG e o proxecto Apego
11/07/2017
Xincana lingüística para aprender xogando nos meses de verán
10/07/2017
Resólvense as axudas para o fomento do galego no ensino privado
10/07/2017
Xornada para avaliar o factor lingüístico na proxección económica internacional
05/07/2017
Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego no Concello de Vigo

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205