Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15707 Santiago de Compostela
cdsg@consellodacultura.gal
Tel: +34 881 995 146 | +34 881 995 142
Emprego

CDSG / NOTICIAS / Emprego. 1 a 20 de 335
21/12/2021
Contrato de investigación no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en diferentes proxectos de investigación. Entre as prazas ofertadas anúnciase unha con perfil lingüístico para colaborar no proxecto “Atlas Lingüístico Galego”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. A forma de provisión é o concurso de méritos. A duración do contrato será de once meses e medio, cunha xornada do 75%. O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 27 de decembro de 2021. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
15/12/2021
Prazas de técnico/a de normalización lingüística na Universidade de Vigo
A Universidade de Vigo publica as bases do proceso selectivo para cubrir dúas prazas de persoal laboral fixo da categoría de técnico/a superior de normalización lingüística da Universidade de Vigo, grupo I, unha pola quenda de acceso libre e outra pola quenda de promoción interna. O sistema de selección será o concurso-oposición e as persoas aspirantes só poderán participar nun dos dous sistemas citados: acceso libre ou promoción interna. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no BOE.
02/11/2021
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Narón
O Concello de Narón publicou no BOP da Coruña do 28 de xuño de 2021 as bases para a provisión dunha praza de técnico/a superior de normalización lingüística (grupo A1). O sistema de selección será o concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión da licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa; Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués); ou do grao en Lingua Galega ou equivalente. O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no BOE.
22/10/2021
Contrato de colaboración no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en diferentes proxectos de investigación. Entre as prazas ofertadas anúnciase unha con perfil lingüístico para colaborar no proxecto “A lingua das novas xeracións: competencia, cambio lingüístico, actitudes, mantemento e transmisión da lingua”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. A forma de provisión é o concurso de méritos. A duración do contrato será de cinco meses. O prazo de presentación de solicitudes remata o 26 de outubro de 2021. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
28/09/2021
Prazo para participar no proceso selectivo da praza de técnico/a de NL no Concello de Carballo
O Boletín Oficial do Estado publicou hoxe, 28 de setembro de 2021, o anuncio da convocatoria da praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Carballo. Polo tanto, desde mañá e ata o vindeiro 18 de outubro estará aberto o prazo para presentar as solicitudes de participación neste proceso selectivo. As bases completas da convocatoria, publicadas no BOP da Coruña do 27 de agosto de 2021, podes consultalas premendo aquí.
14/09/2021
Bolsa de formación no SNL do Concello de Ames
O Concello de Ames convoca unha bolsa para realizar prácticas no seu Servizo de Normalización Lingüística. Poden presentarse todas aquelas persoas que teñan o título de grao en Lingua e Literatura Galegas, posúan coñecementos sobre o manexo de procesadores de texto e teñan o carné de conducir. A duración da bolsa será dun ano. O prazo para presentar as solicitudes remata o 24 de setembro, ás 14:00 horas. Para ampliar información, preme aquí.
27/08/2021
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Carballo
O Concello de Carballo publica as bases da convocatoria para a provisión (como funcionario de carreira, grupo A1) dunha praza de técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), grao en Lingua Galega, ou calquera outra licenciatura/grao da área de Humanidades ou ciencias xurídicas e Sociais, sempre que se acredite o Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE).
22/07/2021
Contratación temporal de técnico/a de normalización lingüística
O Concello de Quiroga publica as bases do proceso selectivo para a contratación temporal (ata o 15 de outubro de 2021) dun técnico de normalización lingüística, que desenvolverá o seu traballo na agrupación de concellos de Quiroga e Ribas de Sil. O sistema de selección será o concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgún dos seguintes graos: Lingua e Literatura Galegas; Estudos de Galego e Español; Galego e Portugués: Estudos lingüísticos e literarios, ou as licenciaturas equivalentes aos ditos graos, ou calquera titulación das áreas de Humanidades ou Ciencias Xurídicas e Sociais (sempre que teñan o Celga 5). O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 26 de xullo de 2021. Podes consultar as bases e o modelo de solicitude premendo aquí.
19/07/2021
Bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade publica o concurso público de once bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Os/as beneficiarios/as colaborarán nos seguintes proxectos: Legado científico de Jürgen Untermann, Corpus de referencia do galego actual (Corga), Corpus documentale latinum Gallaeciae (Codolga), Bibliografía informatizada da lingua galega (Bilega), Terminoloxía científico-técnica, Informes de literatura, Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos, Lírica profana galego-portuguesa, Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval (Birmed), Dimensións da identidade colectiva de Galicia e Legados literarios. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
01/07/2021
O Parlamento de Galicia convoca dúas prazas da escala técnica de publicacións
O Parlamento anuncia, no Diario Oficial de Galicia do 30 de xuño de 2021, a convocatoria do proceso selectivo para cubrir dúas prazas da escala técnica de publicacións do corpo superior desta institución. O sistema de selección será o de oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión ou en condicións de obter o título de licenciado/a ou grao en Filoloxía ou o título de licenciado/a ou grao en Tradución, na data de remate do prazo de presentación de solicitudes. O prazo é de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
17/06/2021
Bolsa de emprego para a contratación de normalizadores ligüísticos no Concello de Nigrán
O Concello de Nigrán publica as bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de técnicos/as de normalización lingüística. A duración do contrato será de 2 anos, cunha xornada de 18,5 horas semanais de luns a venres. O sistema de selección será o concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: licenciatura en Filoloxía Galega, licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, licenciatura en Filoloxía Hispánica (sección galego-portugués), grao en Estudos de Galego e Español (módulos lingua e literatura galegas ou módulos lingua galega e española) ou grao en Lingua e Literatura Galegas. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio no BOP de Pontevedra.
04/06/2021
Convocatoria de prazas e bolsas de formación en centros de estudos galegos no exterior
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia publica dúas convocatorias públicas para cubrir cinco prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas das universidades de Barcelona (UAB), Kiel, Leipzig, Oxford e País Vasco; e seis bolsas de formación nos lectorados das universidades de Madrid (UCM), Padua, París (París III), Río de Janeiro, Salvador de Bahia e Zadar. En ambas as dúas convocatorias, o prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
11/05/2021
Bolsa de emprego para a contratación de normalizador/a lingüístico/a no Concello de Cedeira
O Concello de Cedeira publica as bases que rexerán a convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego destinada á provisión temporal do posto de técnico/a de normalización lingüística. O sistema de selección é o de concurso de méritos e entrevista curricular. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: grao en Lingua Galega, licenciatura en Filoloxía Galega, licenciatura en Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués) ou outras titulacións de grao/licenciatura equivalentes, sempre que estean en posesión do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria.
19/04/2021
Bolsa de emprego para a contratación de normalizador/a lingüístico/a no Concello de Arzúa
O Concello de Arzúa publica as bases que rexerán a convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego destinada á provisión temporal da praza de normalizador/a lingüístico/a. O sistema de selección é o de oposición libre. Os/as aspirantes deben estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións (ou equivalente): licenciatura en Filoloxía Galego-Portuguesa, licenciatura en Filoloxía Galega, licenciatura en Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), grao en Lingua Galega, ou outras titulacións de grao/licenciatura sempre que estean en posesión do Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria. [Corrección de erros]
27/01/2021
Manual sobre os procesos selectivos para técnicos/as de normalización lingüística
A Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua publica o Manual de procesos selectivos para técnicos/as de normalización lingüística, unha guía elaborada por Andrea Garrido Juncal e Carla Casanueva Muruais, especialistas en Dereito Administrativo, pensando principalmente nas administracións locais. O obxectivo é que as persoas aspirantes a estas prazas poidan coñecer o funcionamento dos procesos selectivos desde a perspectiva xurídica. Así mesmo, o documento tamén é útil para as administracións convocantes, pois compila a principal normativa aplicable aos procesos selectivos e achega recomendacións para desenvolver convocatorias de emprego. Para ampliar esta información, preme aquí.
26/01/2021
Praza de técnico/a de normalización lingüística
A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol publica as bases para a selección dun técnico/a de normalización de lingüística (persoal funcionario interino), que desenvolverá o seu traballo nos concellos de Ares, Cabanas, Mugardos, Neda e Valdoviño de forma itinerante. O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os/as aspirantes deben estar en posesión do título de licenciatura en Filoloxía Galega-Portuguesa, Filoloxía Galega ou Filoloxía Hispánica (subsección Galego-Portugués), grao en Lingua Galega, ou calquera outra licenciatura/grao sempre que acrediten o Celga 5. O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Podes consultar as bases completas da convocatoria premendo aquí.
02/11/2020
Bolsas de formación en centros de estudos galegos no exterior
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia publica a convocatoria de 8 bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas dos centros de estudos galegos de diferentes universidades (Barcelona, Estremadura, Granada, Madrid, Lisboa, Padua, Río de Janeiro e São Paulo). O programa de formación das persoas seleccionadas terá unha duración máxima de 3 anos. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.
16/09/2020
Contrato de colaboración no Instituto da Lingua Galega
A Universidade de Santiago de Compostela anuncia a convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar en diferentes proxectos de investigación. Entre as prazas ofertadas anúnciase unha con perfil lingüístico para colaborar no proxecto “Anotación e revisión dos textos do Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL)”, que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega. A forma de provisión é o concurso de méritos. A duración do contrato será de seis meses. O prazo de presentación de solicitudes remata o 18 de setembro de 2020. Para consultar as bases completas da convocatoria, preme aquí.
25/08/2020
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello de Noia
O Concello de Noia publica as bases da convocatoria para a selección, mediante o sistema de concurso-oposición, dun funcionario/a interino/a para prover temporalmente o posto de técnica/o de normalización lingüística. Así mesmo, crearase unha bolsa de traballo coas persoas candidatas que superaron as probas do proceso selectivo. O nomeamento do funcionario/a realizarase a xornada parcial (50% da xornada ordinaria), ata o 31 de decembro de 2020. O prazo para a presentación de solicitudes remata o vindeiro 3 de setembro. Podes consultar o texto completo da convocatoria premendo aquí.
25/08/2020
Bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro
A Consellería de Cultura e Turismo publica o concurso público de dez bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Os/as beneficiarios/as colaborarán nos seguintes proxectos: Dicionario galego-italiano (Galita), Bibliografía da literatura galega, Fraseoloxía Galega, Corpus de referencia do galego actual (Corga), Cantigas de Santa María, Prosa literaria medieval, Terminoloxía científico-técnica, Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala, Base de datos do ALIR e Dicionarios de literatura. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.
Seguinte Último
Arquivo web: Coordinadora Galega de Normalización e Dinamización Lingüística (2009-2016)
Iniciativa do CCG que ofrece unha colección de sitios web para preservar e garantir o acceso ao patrimonio documental galego en liña.
Loia: Guía aberta á lingua galega
Os elementos fundamentais para iniciarse no coñecemento do idioma galego
Libro de marcadores sociais do CDSG
Libro completo de marcadores, dispoñible para compartir en rede, do que se extrae a selección de referencia que podes consultar en De Bolina
publicacions


Portada de  Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. (2019)
Dolores Pereira Oliveira. Autoría / Olimpia López Rodríguez. Autoría / Mariám Mariño Costales. Autoría /


Portada de  Mosteiro de Montederramo Mosteiro de Montederramo (2019)
Ramón Lorenzo Vázquez. Autoría / Maka Pérez. Autoría /


Portada de  Repensar Iberia Repensar Iberia (2019)
Teresa Albuquerque. Coordinación / José Luís Ferreira. Coordinación /


Portada de  Antroponimia e lexicografía Antroponimia e lexicografía (2018)
Ana Isabel Boullón. Edición /


Ver todas
Últimas NOTICIAS
26/01/2022
Xornadas en Vigo sobre recursos educativos en galego
26/01/2022
Accesible en liña o Boletín de Sumarios do CDSG de 2021
26/01/2022
Curso de química en galego baseado en prácticas de laboratorio
25/01/2022
Curso sobre o deseño e desenvolvemento de proxectos de normalización lingüística
25/01/2022
Estudo toponímico do concello da Pontenova
24/01/2022
A Mancomunidade de Ordes ofrece dous cursos de lingua galega
24/01/2022
Boletin Sumarios 2021
21/01/2022
Wordle está en galego
20/01/2022
Incorpórase a entrada de Francisco F. del Riego ao Álbum de Galicia
19/01/2022
Nova etapa de Proxector con máis contidos e novo aspecto gráfico

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205