Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15702 Santiago de Compostela
cdsg@consellodacultura.org
Tel: +34 881 995 146 | +34 881 995 142
Noticia

11/04/2017
O CCG ofrece novos datos sobre o comportamento lingüístico da mocidade

O Consello da Cultura Galega publica o informe Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia, elaborado co obxectivo de estudar as causas que explican a disociación existente na mocidade entre unhas actitudes positivas cara á lingua galega e un nivel de uso decrecente. En termos xerais, malia a existencia deste patrón maioritario de valoración positiva cara ao galego, os datos tamén confirman que continúan a manterse prexuízos cara á variedade estándar, que o discurso da “liberdade” e da “imposición” está estendido entre os/as mozos/as e que a súa visión do futuro do idioma é pesimista.

O hábitat de residencia é o marcador máis relevante para entender o comportamento lingüístico da mocidade, sendo o hábitat urbano o menos propicio ao uso do galego. Con todo, os datos constatan que é a quebra da transmisión interxeracional a principal causa da desgaleguización e o ámbito escolar non semella funcionar como elemento corrector desta eiva. O estudo remata cun capítulo propositivo no que se expoñen diferentes recomendacións, entre as que destacan as seguintes: deseñar un proxecto de fomento da lingua galega transversal que promova un plurilingüismo inclusivo partindo do galego; promover un consenso político que exclúa a lingua da loita partidista; mudar o modelo de ensino de 0 a 6 anos para crear unha oferta real de ensino infantil en galego; crear unha oferta tecnolóxica, cultural e de lecer na nosa lingua atractiva para a mocidade, e poñer en marcha un consello asesor independente, de carácter técnico, que traballe na dinamización e dignificación do idioma neste sector concreto de poboación determinante para o futuro do galego.
O Delicious do CDSG
Libro completo de marcadores, dispoñible para compartir en rede, do que se extrae a selección de referencia que podes consultar en De Bolina
A Nosa Fala
Bloques e áreas lingüísticas do galego. Trátase dun audiolibro con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século.
publicacions


Portada de  Textos científicos en galego Textos científicos en galego (2016)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección / Alfonso Mato. Coordinación /


Portada de  lingua galega no solpor medieval¬A lingua galega no solpor medieval¬A (2016)
Ramón Mariño Paz. Edición / Xavier Varela. Edición /


Portada de  Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa (2014)
Xulio Sousa. Edición / Marta Negro Romero. Edición / Rosario Álvarez. Edición /


Portada de  Galicia en Cuba Galicia en Cuba (2013)
Xosé Neira Vilas. Autoría /


Portada de  Contacto de linguas, hibrididade, cambio Contacto de linguas, hibrididade, cambio (2013)
Eva Gugenberger. Edición / Henrique Monteagudo. Edición / Gabriel Rei-Doval. Edición /


Portada de  Escribir de ciencia en galego Escribir de ciencia en galego (2012)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición / Xurxo Mariño. Edición /


Ver todas
Últimas NOTICIAS
22/09/2017
Rianxo promove o galego no sector comercial e hostaleiro
22/09/2017
Obradoiro de deseño e maquetación de materiais para a normalización lingüística
20/09/2017
Cursos de conversa en galego
20/09/2017
Coñecendo a microtoponimia redondelá
20/09/2017
II Xornada de Onomástica Galega
15/09/2017
Curso de achegamento ao galego no Concello de Vigo
15/09/2017
Praza de técnico/a de normalización lingüística no Concello da Pobra do Caramiñal
12/09/2017
Xornada sobre etiquetaxe en galego
06/09/2017
O papel das linguas minorizadas no cine abrirá o Congreso sobre Pequenas Cinematografías
05/09/2017
Novos calendarios en galego para comezar o curso escolar

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205