Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15702 Santiago de Compostela
cdsg@consellodacultura.gal
Tel: +34 881 995 146 | +34 881 995 142
Noticia

11/04/2017
O CCG ofrece novos datos sobre o comportamento lingüístico da mocidade

O Consello da Cultura Galega publica o informe Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia, elaborado co obxectivo de estudar as causas que explican a disociación existente na mocidade entre unhas actitudes positivas cara á lingua galega e un nivel de uso decrecente. En termos xerais, malia a existencia deste patrón maioritario de valoración positiva cara ao galego, os datos tamén confirman que continúan a manterse prexuízos cara á variedade estándar, que o discurso da “liberdade” e da “imposición” está estendido entre os/as mozos/as e que a súa visión do futuro do idioma é pesimista.

O hábitat de residencia é o marcador máis relevante para entender o comportamento lingüístico da mocidade, sendo o hábitat urbano o menos propicio ao uso do galego. Con todo, os datos constatan que é a quebra da transmisión interxeracional a principal causa da desgaleguización e o ámbito escolar non semella funcionar como elemento corrector desta eiva. O estudo remata cun capítulo propositivo no que se expoñen diferentes recomendacións, entre as que destacan as seguintes: deseñar un proxecto de fomento da lingua galega transversal que promova un plurilingüismo inclusivo partindo do galego; promover un consenso político que exclúa a lingua da loita partidista; mudar o modelo de ensino de 0 a 6 anos para crear unha oferta real de ensino infantil en galego; crear unha oferta tecnolóxica, cultural e de lecer na nosa lingua atractiva para a mocidade, e poñer en marcha un consello asesor independente, de carácter técnico, que traballe na dinamización e dignificación do idioma neste sector concreto de poboación determinante para o futuro do galego.
O Delicious do CDSG
Libro completo de marcadores, dispoñible para compartir en rede, do que se extrae a selección de referencia que podes consultar en De Bolina
A Nosa Fala
Bloques e áreas lingüísticas do galego. Trátase dun audiolibro con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século.
publicacions
Portada de  cultura galega no século XXI¬A cultura galega no século XXI¬A (2017)
Carlos Casares. Autoría /


Portada de  Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual (2017)
Elisa Fernández Rei. Edición / Xosé Luís Regueira. Edición /


Portada de  laranxas máis laranxas de todas as laranxas¬As laranxas máis laranxas de todas as laranxas¬As (2017)
Carlos Casares. Autoría /


Portada de  Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia (2017)
Rosario Álvarez Blanco. Coordinación /


Portada de  Textos científicos en galego Textos científicos en galego (2016)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección / Alfonso Mato. Coordinación /


Portada de  lingua galega no solpor medieval¬A lingua galega no solpor medieval¬A (2016)
Ramón Mariño Paz. Edición / Xavier Varela. Edición /


Portada de  comunicación en Galicia 2015¬A comunicación en Galicia 2015¬A (2016)
Xosé López García. Coordinación / Rosa Aneiros. Coordinación /


Ver todas
Últimas NOTICIAS
24/04/2018
Formación lingüística para o persoal da Administración autonómica
23/04/2018
Resolución definitiva das axudas para SNL da provincia da Coruña
16/04/2018
Homenaxe para os/as nenos/as que falan galego "porque lles peta"
16/04/2018
O CCG analiza a relación entre lingua, medios públicos e dobraxe
11/04/2018
Subvencións para a distribución de contidos audiovisuais en galego na provincia da Coruña
03/04/2018
Axudas a entidades culturais da provincia de Pontevedra para a promoción do galego
02/04/2018
Lingua, música e mocidade volven xuntarse en Ferrol
02/04/2018
Axudas ás entidades locais para a promoción do galego
27/03/2018
O galego é produto estrela para o alumnado do IES A Sangriña
27/03/2018
XVII Xornadas de Lingua e Literatura

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205