Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15702 Santiago de Compostela
cdsg@consellodacultura.org
Tel: +34 881 995 146 | +34 881 995 142
Noticia

11/04/2017
O CCG ofrece novos datos sobre o comportamento lingüístico da mocidade

O Consello da Cultura Galega publica o informe Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia, elaborado co obxectivo de estudar as causas que explican a disociación existente na mocidade entre unhas actitudes positivas cara á lingua galega e un nivel de uso decrecente. En termos xerais, malia a existencia deste patrón maioritario de valoración positiva cara ao galego, os datos tamén confirman que continúan a manterse prexuízos cara á variedade estándar, que o discurso da “liberdade” e da “imposición” está estendido entre os/as mozos/as e que a súa visión do futuro do idioma é pesimista.

O hábitat de residencia é o marcador máis relevante para entender o comportamento lingüístico da mocidade, sendo o hábitat urbano o menos propicio ao uso do galego. Con todo, os datos constatan que é a quebra da transmisión interxeracional a principal causa da desgaleguización e o ámbito escolar non semella funcionar como elemento corrector desta eiva. O estudo remata cun capítulo propositivo no que se expoñen diferentes recomendacións, entre as que destacan as seguintes: deseñar un proxecto de fomento da lingua galega transversal que promova un plurilingüismo inclusivo partindo do galego; promover un consenso político que exclúa a lingua da loita partidista; mudar o modelo de ensino de 0 a 6 anos para crear unha oferta real de ensino infantil en galego; crear unha oferta tecnolóxica, cultural e de lecer na nosa lingua atractiva para a mocidade, e poñer en marcha un consello asesor independente, de carácter técnico, que traballe na dinamización e dignificación do idioma neste sector concreto de poboación determinante para o futuro do galego.
O Delicious do CDSG
Libro completo de marcadores, dispoñible para compartir en rede, do que se extrae a selección de referencia que podes consultar en De Bolina
A Nosa Fala
Bloques e áreas lingüísticas do galego. Trátase dun audiolibro con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século.
publicacions
Portada de  Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual (2017)
Elisa Fernández Rei. Edición / Xosé Luís Regueira. Edición /


Portada de  laranxas máis laranxas de todas as laranxas¬As laranxas máis laranxas de todas as laranxas¬As (2017)
Carlos Casares. Autoría /
Portada de  Textos científicos en galego Textos científicos en galego (2016)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección / Alfonso Mato. Coordinación /


Portada de  lingua galega no solpor medieval¬A lingua galega no solpor medieval¬A (2016)
Ramón Mariño Paz. Edición / Xavier Varela. Edición /


Portada de  comunicación en Galicia 2015¬A comunicación en Galicia 2015¬A (2016)
Xosé López García. Coordinación / Rosa Aneiros. Coordinación /


Portada de  B. J. Feijoo, renovador do pensamento da Ilustración B. J. Feijoo, renovador do pensamento da Ilustración (2016)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación /


Ver todas
Últimas NOTICIAS
22/11/2017
XI Xornada Xustiza e Lingua
20/11/2017
Resólvense os XXIV Premios de Publicidade en Galego
14/11/2017
II Xornadas de Terminoloxía Matemática na USC
14/11/2017
XIII Xornadas de Normalización Lingüística nos centros católicos
14/11/2017
O Nadal de Zas cántase en galego
13/11/2017
Nova publicación sobre o cambio lingüístico no galego actual
09/11/2017
As matemáticas en galego, habelas, hainas
08/11/2017
Nova edición do Club de Debate
08/11/2017
Contratos de investigación no Instituto da Lingua Galega
06/11/2017
Simposio internacional “E irei madr’a Vigo”

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205