COMISIÓN EXECUTIVA

É un dos órganos de goberno do Consello da Cultura Galega. Ten un máximo de sete compoñentes, entre os que está o/a presidente, o/a vicepresidente ou vicepresidentes/as, o/a secretario do Consello —que tamén o será da Comisión— e os membros que para tal efecto elixa o Pleno por proposta do presidente.
Rosario Álvarez
Presidencia (2018 - )

Catedrática na área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela Foi directora do Instituto da Lingua Galega (2005-2013), entidade á que pertence desde 1974 É especialista en gramática e variación da lingua galega.

Xosé M. Núñez Seixas
Vicepresidencia (2018 - )

Doutor en Historia Contemporánea polo IUE de Florencia e catedrático da mesma materia na Universidade de Santiago de Compostela, tamén o foi na LMU de Múnic.

Dolores Vilavedra
Secretaría (2018 - )

Profesora titular de Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela; Especialista en narrativa galega contemporánea, exerce habitualmente a crítica literaria en medios especializados e divulgativos.

Rebeca Blanco Rotea
Vogalía (2020 - )

Licenciada en Xeografía e Historia, na especialidade de Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela en 1996, e doutora en Arqueoloxía pola Universidade do País Vasco en 2015.