COMISIÓN EXECUTIVA

----

Comisión executiva 1989

É un dos órganos de goberno do Consello da Cultura Galega. Ten un máximo de sete compoñentes, entre os que está o/a presidente, o/a vicepresidente ou vicepresidentes/as, o/a secretario do Consello —que tamén o será da Comisión— e os membros que para tal efecto elixa o Pleno por proposta do presidente. 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997 / 1996 / 1995 / 1994 / 1993 / 1992 / 1991 / 1990 / 1989 / 1988 / 1987 / 1986 / 1985 / 1984 / 1983 /
Ramón Piñeiro. Presidencia

Ramón Piñeiro

Presidencia (1983 - 1990)

Nado en Armea de Abaixo (Lama, Láncara) en 1915 e finado en Santiago de Compostela en 1990. Filósofo, ensaísta e político galego, un dos principais artífices da reconstrución cultural galega na posguerra. Tras a creación do CCG, unha das personalidades máis egrexias e que máis fondamente influíu na vida política e cultural de Galicia no século XX, foi elixido como primeiro presidente da institución.

Xosé Manuel González Reboredo. Secretaría

Xosé Manuel González Reboredo

Secretaría (1989 - 1990)
José Antonio García Caridad. Vicepresidencia

José Antonio García Caridad

Vicepresidencia (1989 - 1990)

Ingresou na carreira xudicial en 1953, onde ocupou diversos destinos ata ser nomeado vogal do Consello Xeral de Poder Xudicial, cargo que desempeñou ata a súa xubilación.

María Xosé Rodríguez Galdo. Vicepresidencia

María Xosé Rodríguez Galdo

Vicepresidencia (1989 - 1990)