COMISIÓN EXECUTIVA

----

Comisión executiva 1991

É un dos órganos de goberno do Consello da Cultura Galega. Ten un máximo de sete compoñentes, entre os que está o/a presidente, o/a vicepresidente ou vicepresidentes/as, o/a secretario do Consello —que tamén o será da Comisión— e os membros que para tal efecto elixa o Pleno por proposta do presidente. 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997 / 1996 / 1995 / 1994 / 1993 / 1992 / 1991 / 1990 / 1989 / 1988 / 1987 / 1986 / 1985 / 1984 / 1983 /
Xosé Filgueira Valverde. Presidencia

Xosé Filgueira Valverde

Presidencia (1990 - 1996)

Nado en Pontevedra en 1906 e finado na mesma vila en 1996. Doutor en Lingua e Literatura Galego-portuguesa, Licenciado en Dereito. Narrador, Poeta Lírico, Polígrafo, Catedrático, Director Emérito do Museo de Pontevedra, Director da Casa Museo "Rosalía de Castro", Fundador do "Seminario de Estudos Galegos".

María Xosé Rodríguez Galdo. Secretaría

María Xosé Rodríguez Galdo

Secretaría (1990 - 1999)
José Antonio García Caridad. Vicepresidencia

José Antonio García Caridad

Vicepresidencia (1990 - 1996)

Ingresou na carreira xudicial en 1953, onde ocupou diversos destinos ata ser nomeado vogal do Consello Xeral de Poder Xudicial, cargo que desempeñou ata a súa xubilación.

Antón Santamarina. Vicepresidencia

Antón Santamarina

Vicepresidencia (1990 - 1998)