COMISIÓN EXECUTIVA

----

Comisión executiva 2005

É un dos órganos de goberno do Consello da Cultura Galega. Ten un máximo de sete compoñentes, entre os que está o/a presidente, o/a vicepresidente ou vicepresidentes/as, o/a secretario do Consello —que tamén o será da Comisión— e os membros que para tal efecto elixa o Pleno por proposta do presidente. 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997 / 1996 / 1995 / 1994 / 1993 / 1992 / 1991 / 1990 / 1989 / 1988 / 1987 / 1986 / 1985 / 1984 / 1983 /
Alfonso Zulueta. Presidencia

Alfonso Zulueta

Presidencia (2002 - 2006)

Nado en Pontevedra en 1924, notario e intelectual galego. Foi o fundador e o primeiro presidente do Ateneo de Pontevedra (1966-1969), ao igual que do Partido Galego Social-Demócrata (1974-1978). Persoeiro destacado do Partido Galeguista. Foi distinguido coa primeira clase da Orde de San Raimundo de Peñafort e coa Medalla Castelao.

Henrique Monteagudo. Secretaría

Henrique Monteagudo

Secretaría (1999 - 2010)

Profesor titular de Filoloxías galega e portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, e mais investigador do Instituto da Lingua Galega e do Centro de Lingüística Geral e Aplicada (CELGA) da Universidade de Coimbra.

Ramón Castromil. Vicepresidencia

Ramón Castromil

Vicepresidencia (1998 - 2006)
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Vicepresidencia

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Vicepresidencia (2002 - 2016)

Nado en Vilagarcía de Arousa en 1941. É doutor en Farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela e catedrático de Edafoloxía e Química Agrícola desde 1987. As súas liñas de investigación son os factores de formación do solo, as propiedades físicas de solos de zonas húmidas, a avaliación e a cartografía de solos de Galicia e zona húmida, a erosión, os procesos de degradación de superficies queimadas ou a paleoecoloxía.

Xosé López García. Vicepresidencia

Xosé López García

Vicepresidencia (2002 - 2018)

Natural de Cirio, parroquia del ayuntamiento lucense de Pol. Ocupou o cargo de decano da Facultade de Ciencias da Comunicación desde 1997 ata 2004. Licenciado en Ciencias da Comunicación, sección de Xornalismo, pola Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidad Complutense de Madrid e doutor pola Universidade de Santiago, alternou a súa faceta como xornalista coa de docente durante moito tempo.