COMISIÓN EXECUTIVA

----

Comisión executiva 2018

É un dos órganos de goberno do Consello da Cultura Galega. Ten un máximo de sete compoñentes, entre os que está o/a presidente, o/a vicepresidente ou vicepresidentes/as, o/a secretario do Consello —que tamén o será da Comisión— e os membros que para tal efecto elixa o Pleno por proposta do presidente. 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997 / 1996 / 1995 / 1994 / 1993 / 1992 / 1991 / 1990 / 1989 / 1988 / 1987 / 1986 / 1985 / 1984 / 1983 /
Rosario Álvarez. Presidencia

Rosario Álvarez

Presidencia (2018)

Catedrática na área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela. Foi directora do Instituto da Lingua Galega (2005-2013), entidade á que pertence desde 1974. É especialista en gramática e variación da lingua galega. [347]

Retrato

Dolores Vilavedra. Secretaría

Dolores Vilavedra

Secretaría (2018)

Retrato

Xosé M. Núñez Seixas. Vicepresidencia

Xosé M. Núñez Seixas

Vicepresidencia (2018)

Catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela. [407]

Retrato

María Xosé Porteiro García. Vogalía

Licenciada en Publicidade, xornalista, escritora e política. [462]

Retrato