COMISIÓNS

----
Inicio / A Institución / Composición / Comisións

Comisións

As comisións son os órganos que teñen como obxecto o estudo de cuestións concretas e determinadas e poden ser técnicas (órganos permanentes de apoio, que dependen dun arquivo e que teñen como obxecto o asesoramento na xestión e funcionamento deste) ou temporais.
Comisión Técnica asesora do Observatorio da Cultura Galega
Comisión Técnica de Coordinación do Foro Identidades e disidencias sexuais
Comisión Técnica de Informes en Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Comisión Técnica de Relacións Institucionais e Acción Exterior (CCG)
Comisión Técnica de representantes do CCG en órganos asesores de temas patrimoniais
Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais (CCG)
Comisión Técnica Temporal do Informe sobre o impacto dos cultivos forestais con especies de crecemento rápido no patrimonio natural e cultural de Galicia
Comisión Técnica Temporal elaboración Informes impacto ambiental (CCG)
Comisión Técnica Temporal Imaxes e Voces (CCG)
Comisión Técnica Temporal para a programación de actividades do 40 aniversario do CCG
Comisión técnica temporal para a elaboración do Informe sobre arquitectura indiana
Comisión técnica temporal para a elaboración do proxecto Seara, portal de tradución de poesía galega ao inglés
Comisión Técnica Temporal para a elaboración dunha guía sobre violencia de xénero