COMISIÓNS

----
Inicio / A Institución / Composición / Comisións

Comisións

As comisións son os órganos que teñen como obxecto o estudo de cuestións concretas e determinadas e poden ser técnicas (órganos permanentes de apoio, que dependen dun arquivo e que teñen como obxecto o asesoramento na xestión e funcionamento deste) ou temporais.
Comisión Técnica do Comité editorial Gallaeciae Monumenta Historica (CCG)
Comisión Técnica Temporal Imaxes e Voces (CCG)
Comisión Técnica Temporal para a elaboración de informe sobre a provisión de postos directivos nas institucións culturais (CCG)
Comisión Técnica Temporal Páxina Web Consello da Cultura Galega