COMISIÓNS

----
Inicio / A Institución / Composición / Comisións

Comisións

As comisións son os órganos que teñen como obxecto o estudo de cuestións concretas e determinadas e poden ser técnicas (órganos permanentes de apoio, que dependen dun arquivo e que teñen como obxecto o asesoramento na xestión e funcionamento deste) ou temporais.
Comisión Técnica do Comité editorial Gallaeciae Monumenta Historica
Comisión Técnica Temporal para a celebración do 200 aniversario do inicio da carta xeométrica de Galicia por Domingo Fontán (CCG)
Comisión técnica temporal para a organización da exposición “Centenario das Sociedades Corais en Galicia” (CCG)