COMISIÓNS

----
Inicio / A Institución / Composición / Comisións

Comisións

As comisións son os órganos que teñen como obxecto o estudo de cuestións concretas e determinadas e poden ser técnicas (órganos permanentes de apoio, que dependen dun arquivo e que teñen como obxecto o asesoramento na xestión e funcionamento deste) ou temporais.
Comisión Técnica de Coordinación do Foro Identidades e disidencias sexuais
Comisión Técnica de Informes en Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Comisión Técnica de Relacións Institucionais e Acción Exterior (CCG)
Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais (CCG)
Comisión Técnica Temporal do Informe sobre o impacto dos cultivos forestais con especies de crecemento rápido no patrimonio natural e cultural de Galicia
Comisión Técnica Temporal elaboración Informes impacto ambiental (CCG)
Comisión Técnica Temporal Imaxes e Voces (CCG)
Comisión Técnica Temporal para a coordinación do Foro do Patrimonio (CCG)
Comisión Técnica Temporal para a elaboración do Informe sobre lingua e infancia (CCG)
Comisión Técnica Temporal para a elaboracion dun Informe sobre a afección ás paisaxes culturais das instalacións de produción de enerxía eólica en Galicia
Comisión Técnica Temporal para a elaboración dunha guía sobre violencia de xénero
Comisión Técnica Temporal para a exposición Afonso X e Galicia (CCG)
Comisión Técnica Temporal para o Estudo do Impacto da COVID-19 no ámbito cultural galego (CCG)