CONVOCATORIA DE BOLSAS DE COLABORACIóN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIóN. 2012

----

Nova convocatoria de bolsas do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Hoxe, o Diario Oficial de Galicia publica a RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2012 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega e se anuncia a súa convocatoria.

Pode descargar aquí a convocatoria